เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกตระกูล เตรียมทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกตระกูล เตรียมทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตามที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำรับใหญ่เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประธานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกตระกูล ซึ่งจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 

๑. ดาราจักรี (บน) ส่วนประกอบเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์(ม.จ.ก.) มี ๑ สำรับ เรียกว่า มหาสวามิศราธิบดี แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายหน้า สร้างขึ้นในรัชสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ เมื่อปี ๒๔๒๕ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี ออกแบบโดยหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย มีลักษณะเป็นรูปจักร ๑๐ กลับ มีรูปตรีศูลและรัศมีเปลวสลับกันรอบกลับจักร กลางดาราเป็นรูปปทุมอุณาโลม ทั้งดวงประดับด้วยเพชร ทับทิม และมรกต

 

๒. ดารานพรัตน์ (ล่างซ้าย) ส่วนประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.) มี ๑ สำรับ สร้างขึ้นในรัชสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ มีลักษณะเป็นดอกประจำยามประดับทับทิม ๑ มรกต ๑ บุษราคัม ๑ โกเมน ๑ นิล ๑ มุกดา ๑ เพทาย ๑ ไพฑูรย์ ๑ ล้อมเพชรเม็ดใหญ่ ๑ มีรัศมีทอง ๘ แฉกประดับเพชรทั้งดวง

 


๓. ดาราจุลจอมเกล้า(ล่างขวา) ส่วนประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ (ป.จ.ว.) มี ๑ สำรับ สร้างขึ้นในรัชสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ เมื่อปี ๒๔๑๖ มีลักษณะเป็นรัศมีทอง ๘ แฉก รัศมีเงิน ๘ แฉก กลางดาราพื้นสีชมพู มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จ.จ.จ. (จุฬาลงกรณ์จุลจอมเกล้า) ทองประดับเพชร ขอบลงยาสีขาบ และมีอักษรทองว่า เราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญ ประดับเพชรทั้งดวง

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ Thairoyalfamily

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง