ประกันสังคม บูม ม.40 ดันยอดผู้สมัครได้แล้วกว่า 2.9 ล้านคน

บันเทิง
โดย ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกันสังคม บูม ม.40 ดันยอดผู้สมัครได้แล้วกว่า 2.9 ล้านคน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อผลักดันให้แรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง ว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานให้แรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกร ผู้ขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคอิสระมาตรา 40

 

 

ขณะนี้มีแรงงานนอกระบบถึง 2,966,113 คน ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.62 ที่เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม ซึ่งยังมีแรงงานนอกระบบอยู่อีกจำนวนหนึ่งยังไม่เข้าสู่ระบบ


และเพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้เข้าสู่ความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่สะดวก


เรื่องที่เกี่ยวข้อง