การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมพัฒนา โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง หลังเหตุตึกถล่ม

บันเทิง
โดย ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562
การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมพัฒนา โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง หลังเหตุตึกถล่ม

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการสรุปรายละเอียดเหตุการณ์ที่อาคารแฟลต หลังที่ 19 ทรุดตัวลงระหว่างการรื้อถอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา การชี้แจงประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชน และการลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดงให้มีความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุและความผิดพลาดทางเทคนิค แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่ออาคารอยู่อาศัยใกล้เคียงแต่อย่างใด ซึ่งจากการชี้แจงดังกล่าวทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความเข้าใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากขึ้นและได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษวัสดุในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในชุมชนและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนงานด้านการมีส่วนร่วมเพื่อขอความเห็นชอบและรายงานรายละเอียดการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ในวันที่ 28  เมษายน 2562 ที่ใกล้จะถึงนี้


โดยการอบรมในครั้งนี้จะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมทั้งวิธีหนีไฟและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงซึ่งทั้งนี้การเคหะแห่งชาติร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ได้เข้าถึงสินค้าราคาถูกและคุณภาพดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้บริการทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนอีกด้วย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง