อย. อนุญาติ ซื้อชุดตรวจ HIV จากร้านขายยา ไปตรวจที่บ้านได้

ข่าว
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
อย. อนุญาติ ซื้อชุดตรวจ HIV จากร้านขายยา ไปตรวจที่บ้านได้

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จัก เชื้อเอชไอวี หรือ โรคเอดส์ กันเป็นอย่างดี และก้คงทราบว่าวิธีการตรวจนั้น ต้องไปที่ รพ. อย่างเดียว และมีค่าใช้จ่ายที่พอสมควรในการตรวจแต่ละครั้ง และผลตรวจกว่าจะได้รับก็ใช้ระยะเวลาที่นาน เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา แต่ไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว เพราะ อย. ได้ปลดล็อกให้เราสามารถซื้อชุดตรวจเชื้อเอชไอวี มาตรวจเองได้ที่บ้านแล้ว

 

 

เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้กล่าวว่า ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 สามารถทำได้แล้ว และหาซื้อง่ายได้ตามร้านขายยาทั่วไป

 

 


แต่ถึงอย่าไรก็ตาม ยังได้กำหนดให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องแสดงฉลากต่อผู้บริโภคในประเด็นที่สำคัญต่างๆอย่าชัดเจน เช่น ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา คำเตือน ข้อควรระวัง

และทางด้านของ กระทรวงสาธารณสุข ยังได้กล่าวเพิ่มอีกด้วยว่า การคัดกรองนี้ใช้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองเท่านั้น หากตรวจพบ มีปฏิกิริยา ต้องได้รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจากหน่วยบริการที่สามารถตรวจยืนยันวินิจฉัยได้อีกครั้งหนึ่ง

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง