สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้สาธุชน เฝ้าถวายน้ำสรงและถวายสักการะ เนื่องในวันสงกรานต์

ศาสนา
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้สาธุชน เฝ้าถวายน้ำสรงและถวายสักการะ เนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้สาธุชนเฝ้าถวายน้ำสรงและถวายสักการะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

โดยทางเพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ภาพและข้อความถึงการที่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ประทานพระวโรกาสให้สาธุชนเฝ้าถวายน้ำสรงและถวายสักการะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยระบุข้อความว่า

 

 

วันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้สาธุชนเฝ้าถวายน้ำสรงและถวายสักการะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 


และเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท เนื่องในวันสงกรานต์ ความตอนหนึ่งว่า

สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน มีการแสดงออกทางกาย และทางวาจา ที่น่าชื่นใจต่อกัน ผู้น้อยก็แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงความเอื้อเฟื้อเอ็นดูต่อผู้น้อย ด้วยความจริงใจ นับเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่เราทั้งหลายต้องช่วยกันสืบสานต่อไปอย่าให้สิ้นสูญ

 

 

ขอย้ำว่าเราล้วนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคน เป็นพระก็มีหน้าที่ตามพระธรรมวินัย เป็นข้าราชการก็มีหน้าที่ตามกฎหมายและจรรยาข้าราชการ เป็นพลเมืองก็มีหน้าที่พลเมือง จึงขอให้ทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนๆ ให้ดี อย่าได้ประพฤติปฏิบัติการอันใดที่ผิดไปจากหน้าที่ของตน และขอให้เตือนตนอยู่เสมอว่าการทำหน้าที่ จะราบรื่นเรียบร้อยไปไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความเกื้อหนุนจากเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมสังคม

 

เพราะฉะนั้น ความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกันอย่างจริงใจ จะช่วยจรรโลงความสุขและความสำเร็จ ให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง