คลิปประวัติศาสตร์ ในหลวงร.9 ทรงให้พสกนิกรเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

คลิปประวัติศาสตร์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ของปวงชาวไทย เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระเมตตาต่อพสกนิกรอย่างมาก เมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมราษฎร พระองค์ทรงไม่เคยถือพระองค์เลย 

 

 

สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่หาชมได้ยากยิ่ง เมื่อพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่างพากันรับเสด็จ และถวายสิ่งของต่างๆให้กับ พระเจ้าแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

 

 

เราจะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงเป็นที่รัก และเป็นศูนย์รวมจิตใจที่รวบรวบคนไทยไว้ด้วยกัน ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใด ก็จะมีพสกนิกรมาเฝ้ารอรับเสด็จเป็นจำนวนมาก ด้วยพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ที่ทรงไม่ถือพระองค์ ได้ใกล้ชิดกับราษฎรของพระองค์เสมอ 

 

 

 


นับว่าเป็นคลิปประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก เป็นบุญของชาวไทยทั้งแผ่นดินที่ได้มีพระมหากษัตริย์ที่มีพระเมตตาต่อราษฎรยิ่งนัก ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง