พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่บาป พ่อแม่เจ็บป่วย หลวงพ่อปาน โสนันโท ท่านจะดูแลด้วยตัวเอง

ศาสนา
โดย ศักดิ์ศรี บุญรังศรี วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562
พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่บาป พ่อแม่เจ็บป่วย หลวงพ่อปาน โสนันโท ท่านจะดูแลด้วยตัวเอง

หลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค อยุธยา

ท่านมีความกตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่มาก เวลาพ่อแม่ของท่านป่วย หลวงพ่อปาน(โสนันโท) ท่านไม่ยอมให้อยู่ที่บ้าน

ท่านนำมารักษาที่วัดให้นอนในกุฏิท่าน ผ้านุ่ง ผ้าห่มของท่าน ท่านซักเอง เวลาท่านแม่ลุกไม่ถนัด ท่านก็อุ้มลุกอุ้มนั่ง เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ มีหลายคนตำหนิท่านว่า ท่านเป็นพระ ทำอย่างนี้แม่ท่านจะบาป

 

โยมพ่อ โยมแม่

 

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

 

ท่านก็เลยบอกว่า พระพุทธเจ้า ท่านว่าไม่บาป เป็นความดีที่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่

เวลานี้ท่านเป็นพระเป็นลูกของพระพุทธเจ้า ท่านก็เลยทำตามพระพุทธเจ้า พระองค์เทศน์ไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่

 

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

 

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

 


ในสมัยที่ พระพุทธเจ้ายังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติมีนามว่า "สุวรรณสาม" สมัยนั้นพระองค์ก็ปรนนิบัติดูแล
ท่านพ่อท่านแม่ของท่านเป็นอย่างดี

 

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

 

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

จาก หนังสือ ตายไม่สูญ...แล้วไปไหน
โดย...หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี กล่าวปรารภถึง หลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น 

เพื่อเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง