สงกรานต์ปีนี้ ตั้งโต๊ะหมู่บูชาใหม่ จัดวางให้ถูกที่ ตรงตามความเหมาะสม

ศาสนา
โดย ศักดิ์ศรี บุญรังศรี วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562
สงกรานต์ปีนี้ ตั้งโต๊ะหมู่บูชาใหม่ จัดวางให้ถูกที่ ตรงตามความเหมาะสม

สงกรานต์นี้ ชวนเช็คการตั้งโต๊ะหมู่บูชาใหม่ จัดอย่างไรให้เหมาะสม

ช่วงวันสงกรานต์ บางบ้านถือเป็นโอกาสทำความสะอาดและการสรงน้ำพระพุทธรูป หิ้งพระบูชา โต๊ะหมู่บูชาที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต เลยอยากให้ทุกคนใช้เวลาเหล่านี้ในการเช็คว่าเราจัดวางหิ้งพระที่บ้านได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังตามลำดับการจัดต่อไปนี้
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพระกับเทพควรแยกบูชากันคนละหิ้ง และการจัดวางหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชานั้นควรตั้งให้ถูกต้องตามลำดับดังนี้

 

การตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้เหมาะสม

 

การตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้เหมาะสม

 

1.ชั้นบนสุดของโต๊ะหมู่บูชาต้องเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
2.ชั้นถัดลงมาเป็นที่ตั้งขององค์พระอรหันต์ หรือพระอริยสาวก

3.ชั้นถัดลงมาเป็นที่ตั้งขององค์พระที่เราเคารพ เช่นพระเกจิอาจารย์ต่างๆ

 

การตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้เหมาะสม

 

การตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้เหมาะสม

 


4.ชั้นถัดมาเป็นองค์อดีตพระมหากษัตริย์เช่นพระรูปของเสด็จพ่อ รัชกาลที่ 5 องค์พระนารายณ์ ฯลฯ
สำหรับกุมาร นางกวัก ฯลฯ ควรแยกหิ้งบูชาออกมาจากโต๊ะหมู่บูชา นอกจากนี้บริเวณหน้าโต๊ะหมู่บูชาควรมีแท่นยื่นออกมาเพื่อวางของถวายต่างๆ เช่นดอกไม้ ผลไม้ น้ำ เทียน โดยเชื่อกันว่าแท่นด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชานั้นมีความหมายว่า
เป็นแท่นสำหรับรับทรัพย์และบริวาร
สำหรับพื้นที่ๆ เหมาะสมในการตั้งโต๊ะหมู่บูชาคือด้านหลังควรเป็นผนังแบบเรียบๆ หรือถ้าจะมีรูปประดับควรเป็นภาพที่เหมาะสมมีความเป็นสิริมงคล ไม่อยู่ใต้แอร์ ติดห้องน้ำ ห้องครัว และไม่ควรเป็นผนังใส

 

การตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้เหมาะสม

 

การตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้เหมาะสม

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล

http://home.sanook.com

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง