ย้อนบรรยากาศ วันสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ในปี 2518

ประวัติศาสตร์
โดย ปาริชาติ พ่วงสกุล วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562
ย้อนบรรยากาศ วันสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ในปี 2518

ถือได้ว่าในปัจจุบันเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะและเป็นจังหวัดหลักๆที่คนมักจะไปเที่ยวกัน  แต่วันนี้เราจะพาย้อนไปชมภาพวันสงกรานต์ที่เชียงใหม่ในปี 2518 ย้อนวันวานไปให้เห็นว่าเชียงใหม่ไม่ได้พึ่งเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวแต่จริงๆเป็นมานานแล้วต่างหากหละคะ

 


 

ย้อนบรรยากาศ วันสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ในปี 2518

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีประชากร 1746840 คน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960906 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของพม่า

 


จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี คำเมือง เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

 


เมื่อปี 2560 ปัจจุบันกำลังพิจารณาสมัครเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เชียงใหม่ยังถือเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นที่ตั้งของหอดูดาวแห่งชาติและอุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติ

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง