เชิญชวนคนไทย เฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 5 พ.ค.นี้

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562
เชิญชวนคนไทย เฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 5 พ.ค.นี้

ตามที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และในขณะนี้อยู่ในช่วงเตรียมการพระราชพิธีโดยน้ำอภิเษกจากทุกจังหวัด อยุ่ในช่วงเชิญมาที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ทั้งนี้ทางรัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

 

 

ในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

นับว่าเป็นอีกครั้งในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยที่พวกเราคนไทยทุกคน รวมถึงทั่วโลกจะได้ชื่นชมโบราณราชประเพณีที่สำคัญของชาติ เป็นบุญตาสักครั้งในชีวิต และทั่วโลกจะได้เห็นพระราชพิธีที่สำคัญที่มีมาตั้งแต่โบราณอีกด้วย

 


สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการเสด็จเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารคสามครั้ง คือในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้จัดกระบวนแห่เลียบพระนครครั้งหนึ่ง ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ในกระบวนพยุหยาตราสถลมารคนี้ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาท และเสนาบดีที่ตามเสด็จในกระบวน ล้วนทรงฉลองพระองค์และแต่งกายอย่างงดงามพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องสนับเพลาเชิงงอน พระภูษาเขียนทองฉลองพระองค์ตาดจีบ คาดเจียระบาด สายรัดพระองค์เพชรทรงพระสังวาล พระธำมรงค์ ทรงพระมาลาเพชร

 

ในสมัยรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มีแต่เพียงการเสด็จฯ โดยกระบวนราบใหญ่จากพระมหามณเทียรไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเท่านั้น จนลุมาถึงการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบพระนักษัตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารคเพื่อทรงนมัสการพระพุทธรูปสำคัญ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ  เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง