กรมทางหลวง เตือนระวัง 56 เส้นทางอันตราย

ข่าว
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
กรมทางหลวง เตือนระวัง 56 เส้นทางอันตราย

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นอกจากการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคมแล้ว ยังสั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงจอดพัก”เพิ่มเติมในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบนสายทางที่พบว่าเกิดจากการหลับในของผู้ขับขี่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการเหนื่อยล้าและเป็นทางตรงระยะยาว โดยจากสถิติของสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงพบว่าทางหลวงจำนวน 28 สายทาง ที่มีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่หลับในได้แก่

 

 

1.ทางหลวงหมายเลข 11 ชื่อตอน ขุนตาน-อุโมงค์ กม.ต้น 525+000 พื้นที่จังหวัดลำพูน

2.ทางหลวงหมายเลข 107 ชื่อตอน ล้องอ้อ-เมืองงาม กม.ต้น 147+000 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

3.ทางหลวงหมายเลข 107 ชื่อตอน ล้องอ้อ-เมืองงาม กม.ต้น 167+000 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

4.ทางหลวงหมายเลข 1 ชื่อตอน พาน-สันทรายหลวง กม.ต้น 890+370 พื้นที่จังหวัดเชียงราย

5.ทางหลวงหมายเลข 101 ชื่อตอน แยกนาแหลม-หนองห้า-สวนป่า กม.ต้น 260+000 พื้นที่จังหวัดแพร่

6.ทางหลวงหมายเลข 22 ชื่อตอน สูงเนิน-ท่าแร่ กม.ต้น 153+000 พื้นที่จังหวัดสกลนคร

7.ทางหลวงหมายเลข 1 ชื่อตอน วังไผ่-โนนปอแดง กม.ต้น 387+000 พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

8.ทางหลวงหมายเลข 1 ชื่อตอน วังเจ้า-ตาก กม.ต้น 493+000 พื้นที่จังหวัดตาก

9.ทางหลวงหมายเลข 1 ชื่อตอน วังม่วง-เชียงรายบน กม.ต้น 553+000 พื้นที่จังหวัด ตาก

10.ทางหลวงหมายเลข 12 ชื่อตอน แม่สอด-แม่ละเมา กม.ต้น 11+000 พื้นที่จังหวัดตาก

11.ทางหลวงหมายเลข 12 ชื่อตอน แม่ละเมา-ตาก กม.ต้น 67+000 พื้นที่จังหวัดตาก

12.ทางหลวงหมายเลข 11 ชื่อตอน นาอิน-ชัยมงคล กม.ต้น 271+352 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

13.ทางหลวงหมายเลข 12 ชื่อตอน บ้านกร่าง-พิษณุโลก กม.ต้น 218+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

14.ทางหลวงหมายเลข 12 ชื่อตอน ร้องโพธิ์-วังทอง กม.ต้น 246+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

15.ทางหลวงหมายเลข 12 ชื่อตอน วังทอง-เข็กน้อย กม.ต้น 319+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

16.ทางหลวงหมายเลข 12 ชื่อตอน พรหมนิมิต-ห้วยสีดา กม.ต้น575+000 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

17.ทางหลวงหมายเลข 202 ชื่อตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย กม.ต้น 162+395 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

18.ทางหลวงหมายเลข 212 ชื่อตอน อำนาจเจริญ-ลืออำนาจ กม.ต้น 5512+000 พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

19.ทางหลวงหมายเลข 221 ชื่อตอน แยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.ต้น 59+000 พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

20.ทางหลวงหมายเลข 2 ชื่อตอน มวกเหล็ก-บ่อทอง กม.ต้น 35+772พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
21.ทางหลวงหมายเลข 2 ชื่อตอน บ่อทอง-มอจะบก กม.ต้น 72+015พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
22.ทางหลวงหมายเลข 2 ชื่อตอน ดอนหวาย-บ้านวัด กม.ต้น 174+412พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
23.ทางหลวงหมายเลข 2 ชื่อตอน บ้านวัด-ตาลาด กม.ต้น 207+412พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
24.ทางหลวงหมายเลข 33 ชื่อตอน พระปรง-โนนจิกกม.ต้น 257+000พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
25.ทางหลวงหมายเลข226 ชื่อตอน หัวทะเล-หนองกระทิง กม.ต้น 10+000พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
26.ทางหลวงหมายเลข 304 ชื่อตอน เขาหินซ้อน-ลาดตะเคียนกม.ต้น 141+000พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
27.ทางหลวงหมายเลข 21 ชื่อตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง กม.ต้น 52+000พื้นที่จังหวัดลพบุรี
28.ทางหลวงหมายเลข 32 ชื่อตอน ไชโย-สิงห์ใต้ กม.ต้น 66+800พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
29.ทางหลวงหมายเลข 232 ชื่อตอน ไชโย-สิงห์ใต้ กม.ต้น 80+000พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
30. ทางหลวงหมายเลข 117 ชื่อตอน นครสวรรค์ – คลองพลังด้านใต้ กม.2+000 พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
31. ทางหลวงหมายเลข 1 ชื่อตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม กม.263+000 พื้นที่จังหวัดชัยนาท
32. ทางหลวงหมายเลข 32 ชื่อตอน โพนางดำออก – ท่าฉนวน กม.111+473 พื้นที่จังหวัดชัยนาท
33. ทางหลวงหมายเลข 340 ชื่อตอน ปากน้ำ – โรงพยาบาลสรรคบุรี กม.127+000 พื้นที่จังหวัดชัยนาท
34. ทางหลวงหมายเลข 1 ชื่อตอน ประตูน้ำพระอินทร์ – หนองแค กม.51+820 พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35. ทางหลวงหมายเลข 3 ชื่อตอน กะเฉด – ป่าเตียน กม.267+000 พื้นที่จังหวัดระยอง

 

 


36. ทางหลวงหมายเลข 3 ชื่อตอน ป่าเตียน – บ้านสิ้ว กม.298+000 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

37. ทางหลวงหมายเลข 3 ชื่อตอน โพธิ์ทอง – บ้านพลิ้ว กม.335+000 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

38. ทางหลวงหมายเลข 36 ชื่อตอน มาบข่า – ทับมา กม.46+000 พื้นที่จังหวัดระยอง

39. ทางหลวงหมายเลข 344 ชื่อตอน คลองเขต – ยุบชงโค – แกลง กม.78+000 พื้นที่จังหวัดระยอง

40. ทางหลวงหมายเลข 4 ชื่อตอน สระพัง – เขาวัง กม.135+000 พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

41. ทางหลวงหมายเลข 4 ชื่อตอน วังยาว – หนองหมู กม.235+813 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

42. ทางหลวงหมายเลข 4 ชื่อตอน ห้วยยาง – บางสะพาน กม.351+000 พื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

43. ทางหลวงหมายเลข 4 ชื่อตอน บางสะพาน – น้ำรอด กม.407+000 พื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

44. ทางหลวงหมายเลข37 ชื่อตอน วังโบสถ์ – ปราณบุรี กม.33+000 พื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

45. ทางหลวงหมายเลข 41 ชื่อตอน เขาบ่อ – ท่าทอง กม.8+000 พื้นที่จังหวัดชุมพร

 

 

 

46. ทางหลวงหมายเลข 4 ชื่อตอน พัทลุง – นาโหนด – ห้วยทราย – พรุพ้อ กม.1170+000 พื้นที่จังหวัดพัทลุง

47. ทางหลวงหมายเลข 41 ชื่อตอน เกาะมุกข์ – ควนรา กม.134+000 พื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี

48. ทางหลวงหมายเลข 41 ชื่อตอน ไม้เสียบ – สี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง กม.352+000 พื้นที่จังหวัดพัทลุง

49. ทางหลวงหมายเลข 4 ชื่อตอน คลองท่อม – นาวง กม.1008+965 พื้นที่จังหวัดกระบี่

50. ทางหลวงหมายเลข 402 ชื่อตอน โครกกลอย – หมากปรก กม.12+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

51. หลวงหมายเลข 402 ชื่อตอน หมากปรก – เมืองภูเก็ต กม.25+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

52. หลวงหมายเลข 43 ชื่อตอน นาหม่อม – จะนะ กม.19+000 พื้นที่จังหวัดสงขลา

53. หลวงหมายเลข 406 ชื่อตอน ค่ายรวมมิตร – ย่านชื่อ กม.57+000 พื้นที่จังหวัดสตูล

54. หลวงหมายเลข 414 ชื่อตอน คลองวง – ท่าท้อน กม.3+000 พื้นที่จังหวัดสงขลา

55. หลวงหมายเลข 21 ชื่อตอน คลองกระจัง – ศรีเทพ กม.87+062 พื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์

56. หลวงหมายเลข 7 ชื่อตอน หนองรี – หนองขาม กม.73+000 พื้นที่จังหวัดชลบุรี (ถนนมอเตอร์เวย์)

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก - กรมทางหลวง


เรื่องที่เกี่ยวข้อง