กฎข้อห้าม เล่นสงกรานต์ ปี 2562

ข่าว
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
กฎข้อห้าม เล่นสงกรานต์ ปี 2562

ประเพณีสงกรานต์ ใกล้เริ่มขึ้นแล้ว โดยจะเริ่มขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน 2562 นี้ แต่ว่าบางที่ก็อาจจะมีจัดงานก่อน และหลังตามแต่สถานที่นั้นๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในทุกๆปี การเล่นสงกรานต์ ก็มักจะมีข้อห้าม อเตือน ให้พึงทำตาม ก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนั่นเอง

 

 

โดยล่าสุดนั้น ได้มีข้อห้ามของการเล่นน้ำสงกรานต์ในปี พ.ศ. 2562 ออกมาแล้ว ส่วนจะห้ามอะไรบ้างลองไปดุกันดีกว่าครับ !!

 

 

1. ห้ามกินเหล้าบนรถ 

2. ห้ามเล่นน้ำบนหลังกระบะ 

3. ห้ามสาดน้ำข้างทาง

 

 


4. ห้ามเล่นปืนฉีดน้ำ 

5. ห้ามทาแป้ง 

6. ห้ามใส่ผ้าลัดรูป 

7. ห้ามเล่นน้ำเกินกำหนด 21.00 น. 

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง