รับบริจาคอะลูมิเนียม จัดทำขาเทียมพระราชทาน

บ้านและสวน
โดย จิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

ส่งต่อการให้ไม่รู้จบ... #ส่งวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม

ไปรษณีย์ไทยชวนส่ง วัสดุอะลูมิเนียม เช่น ห่วงจากฝาหรือกระป๋องเครื่องดื่ม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว กระป๋องน้ำอัดลม เศษอะลูมิเนียมจากข้อต่อบานพับ รั้ว ชิ้นส่วน จากเครื่องจักร อะไหล่รถยนต์ เพื่อนำไปทำอุปกรณ์ขาเทียม เช่น เบ้า แกน หน้าแข้ง เท้าเทียมและไม้เท้า สำหรับผู้พิการที่ขาดแคลน
 

 

วัสดุอะลูมิเนียมเหลือใช้ให้ความสะอาดแล้ว บรรจุกล่องหรือซองน้ำหนัก ไม่เกินกล่องละ 5 กิโลกรัม และบริเวณกึ่งกลางหรือเหนือจ่าหน้า ให้เขียนคำว่า “วัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว”

โดยงานนี้จะนำสิ่งของจำเป็นถึงทหาร ตำรวจ ชายแดนไทย 16 แห่งทั่วประเทศ
1.กกล.รเรศวน ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก
2.กกล.ผาเมือง จ.เชียงใหม่
3.กกล.สุรนารี ค่ายวิรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์
4.กกล.สุรศักดิ์มนตรี ค่ายพญาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี
5.กกล.บูรพา บ.เสาสูง จ.สระแก้ว
6.กกล.สุรสีห์ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี
7.กกล.เทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช
8.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ตู้ ปณ. 131 จ.ยะลา
9.ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส
10.ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี
11.ฐานปฏิบัติการ ตชด.ธรณิศ ศรีสุข จ.ยะลา
12.ฐานปฏิบัติการ ตชด.บ้านสายสุราษฏร์ จ.ยะลา
13.ฐานปฏิบัติการ ตชด.444 จ.ปัตตานี
14.หน่วยเฉพาะกิจที่ 22 จ.ปัตตานี
15.หน่วยเฉพาะกิจที่ 23 จ.ปัตตานี
16.หน่วยเฉพาะกิจที่ 24 จ. ปัตตานี

 

 

สิ่งที่รับบริจาค
ห่วงจากฝาหรือกระป๋องเครื่องดื่ม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว กระป๋องน้ำอัดลม เศษอะลูมิเนียมจากข้อต่อ/บานพับ/รั้ว ชิ้นส่วนจากเครื่องจักร อะไหล่รถยนต์

 

 


การส่งต่อ
วัสดุอะลูมิเนียมเหลือใช้ให้ความสะอาดแล้ว
บรรจุกล่องหรือซองน้ำหนัก ไม่เกินกล่องละ 5 กิโลกรัม
กล่องบริจาค บริเวณกึ่งกลางหรือเหนือจ่าหน้า ให้เขียนคำว่า “วัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว”

 

 

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
จ่าหน้าถึง กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

 

 

ส่งต่อการให้ไม่รู้จบ ส่งวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมสำหรับผู้ที่ขาดแคลน ใครกินน้ำกระป๋องอะลูมีเนียม รวบรวมเก็บไว้บริจาคทีเดียว หรือแชร์ต่อบอกเพื่อนมาร่วมบุญด้วยกันก็ได้นะ สามารถบริจาคได้เรื่อยๆ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


เรื่องที่เกี่ยวข้อง