จอมเทวดา"พระสยามเทวาธิราช"บูชาประจำเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว

ศาสนา
โดย ศักดิ์ศรี บุญรังศรี วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562
จอมเทวดา"พระสยามเทวาธิราช"บูชาประจำเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช 

สยามะเทวาธิราชา             เทวาติเทวา มหิทธิกา

เทยยรัฏฐัง อนุรักขันตุ      อาโรคะเยเนะ สุเขนะ จะ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ         สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

สยามะเทวานุภาเวนะ          สยามะเทวะเตชะสา

ทุกขะโรคะภะยา เวรา         โสกา สัตตุ จุปัททะวา

อะเนกา อันตะรายาปิ          วินัสสันตุ อะเสสะโต

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง        โสตถิภาคะยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ         โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายุ จะ        ชีวะสิทธี ภะวันตุ เม

 

พระสยามเทวาธิราช

 

คำแปล คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

พระสยามเทวาธิราช เป็นจอมเทวดา ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย ทรงมี มหิทธิฤทธิ์

ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทยโดยให้ปราศจากโรคาพาธ อุปะทวะอันตราย ความพินาศทั้ง หลาย

ขอให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข โดยประการทั้งปวง

ด้วยอำนาจสัจจะวาจาที่อ้างถึงพระสยามเทวาธิราชนี้

ขอจงประทานความสุขสวัสดี จงบังเกิดแก่ประเทศไทยด้วยประการทั้งปวง

 

พระสยามเทวาธิราช

 

ด้วยอานุภาพพระสยามเทวาธิราชและเดชพระสยามเทวาธิราช

ขอจงขจัดทุกข์ โรคภัย ความโศก ศัตรู อุปัทวะ และอันตรายมิใช่น้อย ให้พินาศไปโดยไม่เหลือ

ขอชัยชนะความสำเร็จแห่งกิจการ ทรัพย์ ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข

กำลัง ศรี อายุ วรรณะ โภคสมบัติ ความเจริญ และยศ มีอายุยืนตลอดหนึ่งร้อยปีขึ้นไป

ความสำเร็จแห่งกิจการงานในความเป็นอยู่จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ฯ

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช ผู้ที่สวดบูชาพระสยามเทวาธิราช เป็นประจำจะเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว ขอพรจากท่านให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเจริญในหน้าที่การงาน

 

พระสยามเทวาธิราชคือใคร
พระสยามเทวาธิราช นี่นะ เริ่มมีเมื่อสมัยก่อน รัชกาลที่ ๔ มีนะ แต่ก่อนพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นก็บูชาเทวาชื่อนั้นชื่อนี้ ที่เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นคนสำคัญ ขออย่างนั้นอย่างนี้ต่อมา สมัยรัชกาลที่ ๔ท่านเป็นนักปราชญ์ เป็นนักบาลี ก็มาตั้งชื่อใหม่ว่า พระสยามเทวาธิราชหมายถึงว่า เทวดาทั้งหมดที่รักษาประเทศสยาม ทีนี้ที่ถามว่าให้คุณให้โทษทางไหน ให้โทษนี้ก็ไม่ทราบ ให้คุณนี่ก็ไม่รู้แต่ท่านเป็นเทวดาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ

 

พระสยามเทวาธิราช

 

เมื่อปี ๒๕๑๘ ปีนั้นพระเจ้าอยู่หัวนิมนต์เข้าไป ที่ไป พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พอเข้าไปทำบุญ วันจักรี พอเข้าไปนั่งปั๊บไม่ต้องคุยกับใครละ บรรดาพระสยามเทวาธิราชมากันเยอะแยะเลยโอ้โฮ้ไม่ใช่องค์เดียว ๒ องค์นะ ไม่ทราบว่าจะมากเท่าใดในบริเวณเต็มไปหมด ไม่ใช่เฉพาะในวังนะ เราก็ชักสงสัยว่าองค์ไหนชื่อ พระสยามเทวาธิราช พอถามว่าองค์ไหนชื่อพระสยามเทวาธิราช ให้บอก ชี้องค์นั้นก็ไม่ใช่ ชี้องค์นี้ก็ไม่ใช่

 

พระสยามเทวาธิราช

 


ต่างคนต่างบอกชื่อของตัวหมด ก็เลยนึกขึ้นมาว่า เออ ยังไงเทวดานี่ เลยบอกว่า ถ้าไม่ใช่ พระสยามเทวาธราช แล้วมาทำไมล่ะ พระเจ้าอยู่หัวก็ดี พระราชินีก็ดี ท่านทำบุญเพื่อพระสยามเทวาธิราช ท่านก็บอกว่า เขาอยากเรียกผมอย่างนั้นทำไมล่ะ ผมไม่ได้ชื่อนั้นนี่ ก็รวมความว่า พระสยามเทวาธิราชจริงก็เป็นเทวดาที่รักษาประเทศไทยทั้งหมด สมัยก่อนเรียกประเทศสยามใช่ไหมถ้าถามว่าให้คุณแบบไหน ก็ต้องถือว่าเทวดามีความดีอะไรบ้าง แต่ละคนมีความสามารถไม่เสมอกันอันนี้ตอบไม่ได้ เกินวิสัย

 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

 

พระสยามเทวาธิราช


ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพและเจ้าของบทความ ที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

 โอวาทหลวงพ่อเล่ม๓ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

http://www.tumsrivichai.com/

http://palungjit.org/

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง