ครั้งเมื่อ ร.5 ตรัสถึง ร.7 จะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งที่แทบเป็นไปไม่ได้ !

ประวัติศาสตร์
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
ครั้งเมื่อ ร.5 ตรัสถึง ร.7 จะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งที่แทบเป็นไปไม่ได้ !

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น แผ่นดินสยามได้มีความเจริญรุ่งเรืองมากมาย หลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นในสมัยนี้ก็ล้วนแต่เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าหลวง ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า หรือการรถไฟ เป็นต้น ที่เป็นเช่นนั้นก้เพราะเกิดจากพระบารมีของพระองค์ ทั้งนี้พระองค์ยังมีวาจาสิทธิ์ ไม่ว่าพระองค์จะตรัสอะไรก็มักจะเกิดขึ้นจริงอย่างน่าอัศจรรย์

 

 

(รัชกาลที่ 5)

เรื่องนี้มาจากคุณพิศาล สุริยศักดิ์ (เทอญ บุญนาค) มหาดเล็กใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เล่าว่า วันหนึ่ง พระองค์ ทรงเสด็จตรวจการสร้างพระที่นั่งอนัตสมาคมพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์ ครั้งนั้นพระองค์ทรงตรัสขึ้นมาว่า "ที่นี้แหละต่อไปในอนาคตจะกลายเป็นรัฐสภา"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีความคิดที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ และใช้การปกครองระบบประชาธิปไตยให้กับคนไทยอยู่ก่อนแล้ว เพื่อที่จะให้เป็นไปตามแบบอังกฤษ แต่ที่ยังไม่ทรงพระราชทานนั้น เพราะทรงเห็นว่า ประชาชนคนไทยในช่วงเวลานั้นยังไม่พร้อมและมีความรู้ในเรื่องนี้น้อยนัก ถ้าพระราชทานไป คนไทยอาจจะยังไม่เข้าใจและปรับตัวไม่ทัน ที่สำคัญอำนาจที่จะเป็นของประชาขนนั้นจะกลายเป็นว่าตกอยู่ในมือคนกลุ่มเดียว

ในวันนั้นมีผู้ติดตามเสด็จมากมาย รวมทั้งสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมงกุฎราชกุมาร และพระโอรสองค์เล็ก คือสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชน์ฯกรมขุนสุโขทัยธรรมราชา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงหันมาทางพระโอรสองค์เล็กแล้วตรัสว่า

"ลูกเอียดน้อย ถ้าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินขึ้นมาจะว่ากระไร"

เมื่อทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็พากันหัวเราะครึกครื้น เพราะแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยที่พระโอรสองค์เล็กจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ เพราะบรรดาพระบรมเชษฐาของพระองศ์อันทรงประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ยังมีอีกหลายพระองค์เช่น

1. สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ต่อมาได้เป็น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
2. สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ
3. สมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชวุธ
4. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก
5. สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชน์ฯ พระราชโอรสองค์เล็กหรือ "ลูกเอียดน้อย" ตามที่ ร.5 ทรงเรียก

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2468 เวลา 01.45 ราชบัลลังก์ก็ตกมาเป็นของ "ลูกเอียดน้อย" ตามคำที่ ร.5 ทรงตรัสไว้ก่อนหน้านี้นานแล้ว เพราะพระบรมเชษฐาทั้งสามพระองค์ ซึ่งแต่ละพระองค์ล้วนแต่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยอย่างมากมาย (ไม่รวม ร.6) ทรงสวรรคตไปหมดแล้ว

 

(รัชกาลที่ 6)


ต่อมา"ลูกเอียดน้อย"  ได้เสด็จขึ้นเถลิงราชสมบัติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 พระนามว่า "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 7 และพระที่นั่งอนันตสมาคมก็ได้กลายมาเป็นรัฐภาแห่งแรกของไทย ก่อนที่จะย้ายไปเป็นรัฐใหม่ในปัจจุบัน ที่สำคัญที่สุด พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงเป็นผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนคนสยามอีกด้วย

 

 

(รัชกาลที่ 7)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง