อย่าประมาท!! พลาดถึงตาย.. กันไว้ดีกว่าแก้..พระคาถามหาวิเศษ "สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี"แก้คุณไสยได้ทันควัน ดีนักแล #คุณไสย

ศาสนา
โดย ศักดิ์ศรี บุญรังศรี วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พระคาถามหาวิเศษ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

นโม พุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ มะอะอุ อิสวาสุอาปามะจุปะ ทีมะสังอังคุ สังวิธาปุกะยะปะ สะทะวิปิปปะสะอุ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะ อัง อิติอะระหังพุทธังสรณังคัจฉามิ อิติอะระหังธัมมังสะระณังคัจฉามิ

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

อิติอะระอังสังฆังสะระณังคัจฉามิ ติติอุนิ จิเจรุนิจิตตัง เจตะสิกัง รูปังนิพพานัง นามะรูปังทุกขัง นามะรูปังอนิจจัง นามะรูปังอนัตตา อะยังอัตตะพาโว อสุจิ อสุภัง อะระหังหะรินังหัคคะตา สัมมาสัมพุทโธ พุทธสังมิ มังคะลังโวเจติ อิติอะระหัง อะระหังพุทโธ นโมพุทธายะ

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี


เป็น คาถาที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต ใช้เสกผงทำพระสมเด็จ คาถานี้แก้คุณไสย ได้ทุกประการและสวดบ่อยๆยังเป็นการอาราธนาคุณพระเข้าตัวอีกด้วย คาถานี้ สมเด็จโตได้ถ่ายทอดให้กับ หลวงพ่อเงินบางคลาน และพระอาจารย์ทางพิจิตรทั้งหลายได้สืบต่อคาถานี้มาจนถึง

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

พระครูพิมลธรรมานุดิษฐ์ (หลวงพ่อขวัญ ปวโร วัดบ้านใร่ จ.พิจิตร)ท่านใด้ใช้เสกตะกั่วในการทำตะกร้อปรากฏว่าคงกระพันแคล้วคลาดดีมาก ท่านจึงได้ถ่ายทอดให้สาธุชนได้ท่องสาธยายสืบมา

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

พระคาถามหาวิเศษ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

http://palungjit.org/

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง