วิธีปลูก "9 ว่านมงคล" เสริมโชค เรียกทรัพย์ !

ดูดวง
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
วิธีปลูก "9 ว่านมงคล" เสริมโชค เรียกทรัพย์ !

๙ ว่านมงคลเสริมโชคเงินทอง ปลูกแล้วรวย 

๑. ว่านรวยไม่เลิก

 

 

๒. ว่านเศรษฐีเรือนใน

 

 

๓. ว่านเศรษฐีก้านทอง

 

 

๔. ว่านเศรษฐีเรือนนอก

 

 

๕. ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐี

 

 

๖. ว่านกุมารทอง

 

 

๗. ว่านกวักโพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง

 

 

๘. ว่านเศรษฐีขอดทรัพย์ หรือว่านเศรษฐีกอบทรัพย์

 

 

๙. ว่านไพลปลุกเสก


เทคนิคการปลูกว่าน

๑.โดยส่วนมากว่านจะยุบตัวในหน้าแล้ง ช่วงประมาณ หน้าหนาวไปจนถึงหน้าร้อน ระยะเวลาการยุบและการงอก ไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู และ ความสมบูรณ์ของหัวว่านแต่ละชนิดด้วย เพราะฉะนั้นหากต้นว่านเหี่ยวแห้งไป ให้รู้ว่าว่านยุบตัวและอยู่ในช่วงพักหัว ไม่ต้องขุดทิ้ง ปล่อยไว้อย่างนั้น และไม่ต้องรดน้ำใด ๆ ทั้งสิ้น อาจมีการฉีดน้ำให้หน้าดินชุ่มชื้นบ้าง เป็นบางครั้ง ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดไป เมื่อถึงฤดูฝน ว่านจะงอกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ

๒.กรณีนำเหง้าลงปลูก ให้นำเหง้าแช่น้ำทิ้งไว้ ๑-๒ ชั่วโมง โดยเอาน้ำใส่ถาดหนาประมาณ ๑ นิ้ว แล้วเอาหัววางลงในน้ำ ครบชั่วโมง แล้วจึงเอาลงดิน วิธีนี้จะช่วยให้เหง้างอกต้นได้ไวขึ้น (เหง้าที่จะนำลงปลูก ต้องเป็นเหง้าสมบูรณ์ เปลือกนอกแห้ง แต่เนื้อในเหง้ายังดีอยู่) หากเป็นกรณีที่เหง้านิ่มแล้ว แสดงว่าโดนน้ำมาเยอะ ให้เอาออกผึ่งแดดไว้จนหัวคืนตัวจับแล้วแข็ง จึงนำลงปลูกได้เลย ไม่ต้องแช่น้ำ แต่จะใช้เวลาในการงอก มากกว่าหัวว่านที่สมบูรณ์แล้ว

๒.๑ อีก ๑ วิธี คือให้เอาว่านใส่ถุงพลาสติกมัดแล้ววางทิ้งไว้ ให้หัวว่านตากน้ำค้าง ๓ วัน หรือ มากกว่านั้น หัวว่านจะแทงต้นเร็ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของหัวเป็นหลักสำคัญ

๓. ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกว่าน ควรใช้ดินผสมทราย เพิ่ม กาบมะพร้าวและใบไม้แห้ง ก็ได้ แล้วแต่ชอบ (ไม่ควรใช้ปุ๋ยใด ๆ ในการปลูกว่าน เพราะอาจทำให้ต้นตายได้) อาจมีการผสม เศษอาหาร เปลือกไข่ บ้าง แล้วแต่กรณี

๔. อย่ารดน้ำเยอะ ให้สังเกตถ้าหากต้นยังสวยอยู่ ก็รดน้ำวันเว้นวัน ได้ ถ้ารดน้ำเยอะเกินไป ใบจะเหลือง ต้นไม้งาม หากเป็นฤดูฝน งดรดน้ำไปเลย ต้นงามมาก แต่ให้คอยระวังอย่าให้น้ำขัง เพราะจะทำให้เหง้าใต้ดินเน่า อาจยุบหายไป ต้องรองอกใหม่ ว่านบางชนิดใช้เวลาพักหัวนาน

๕.หลังจากนำว่านลงปลูกได้ระยะหนึ่งแล้ว เริ่มงอกต้น ควรนำดินกลบหัวเพื่อป้องกัน สัตว์ (หอยทาก หนอน ฯลฯ) กินหัว

การให้น้ำ แดด ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของว่านแต่ละชนิดด้วย

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง