"หลวงพ่อจรัญ" สอนการทำบุญให้กลายเป็นเศรษฐี มีปัญญา บารมีมาก

ศาสนา
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
"หลวงพ่อจรัญ" สอนการทำบุญให้กลายเป็นเศรษฐี มีปัญญา บารมีมาก

 

          พระธรรมสิงหบุราจารย์ นามเดิม จรัญ จรรยารักษ์ ฉายา ตธมฺโม เป็นพระภิกษุชาวไทย ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม 

 

 

           โดยยกเหตุการณ์ที่ท่านประสบและนับเป็นกฎแห่งกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ และเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการฝึกวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน 4 แบบพองหนอ-ยุบหนอ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติอย่างแพร่หลายอีกด้วย

             

 

 

         หลวงพ่อจรัญท่านได้คำสอน เกี่ยวกับเงินที่จะนำมาทำบุญว่า การจะเอาสตางค์มาทำบุญ ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่เทกระเป๋าเอามาถวายพระ จะไปทำแบบทำบุญเอาหน้า มีศรัทธาหรือเปล่า?...ไม่มีศรัทธาท่านก็อาจจะไม่ได้อะไรเลย ทำบุญต้องตัดสินใจก่อน...เจตนาให้ซึ้ง เจตนาเป็นตัวทำจากการกระทำของตน ไม่ใช่นึกจะทำ...พอใครบอกบุญก็จะทำ ทำห้าบาทสิบบาทก็ทำตะพึด พอตายไปแล้วไปเกิดเป็นเศรษฐีหน้าโง่ ไม่มีปัญญาเลย

 

 


 

          ต้องไปจ้างเขามาเป็นผู้จัดการในบ้านอยู่ตลอดไป จนทรัพย์สินเงินทองหมดไป นี่ละเศรษฐีหน้าโง่ที่ทำบุญโดยไม่ใช้สติปัญญา ไม่เคยใช้สติปัญญาเลย นึกแต่ว่าจะทำ...ใครบอกบุญก็ทำ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ วัดป่า 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง