กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ PM2.5 สูงขึ้นอีก ในวันที่ 12 ก.พ. ทุกพื้นที่ !

ข่าว
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ PM2.5 สูงขึ้นอีก ในวันที่ 12 ก.พ. ทุกพื้นที่ !

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

- ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่

 

 

- การดำเนินงาน

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

 

 


- คาดการณ์สถานการณ์ 


จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง