กำหนดการ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" มีมติให้วันที่ 6 พ.ค. เป็นวันหยุดราชการ

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562
กำหนดการ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" มีมติให้วันที่ 6 พ.ค. เป็นวันหยุดราชการ

           ตามที่สำนักพระราชวัง ได้ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้นั้น ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่พสกนิกรชาวไทยจะได้เห็นเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิต ด้วยพระราชพิธีดังกล่าวเป็นพระราชพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาช้านาน

 

 

 

 

          เมื่อวานนี้ (29 มกราคม 2562) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เผยถึงหมายกำหนดการในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 

วันที่ 6 เมษายน จะเป็นวันพิธีพลีกรรมตักน้ำทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

วันที่ 8-9 เมษายน จะมีพิธีปลุกเสกน้ำทุกจังหวัดพร้อมกัน

วันที่ 18-19 เมษายน จะเป็นการปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งต้องเป็นน้ำสะอาด ต้องมีการพิสูจน์ คัดกรองอย่างดี เป็นน้ำที่บริสุทธิ์และเป็นมงคล เพื่อใช้ในพระราชพิธี

วันที่ 22-23 เมษายน จะเป็นพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ

 

 

วันที่ 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงด้วยพระองค์เอง

วันที่ 3 พฤษภาคม เชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง ประกาศการบรมราชาภิเษก โดยจะมีคณะรัฐมนตรีร่วมด้วย

วันที่ 4 พฤษภาคม จะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำ ตั้งแต่การบรมราชาภิเษก การถวายพระพร ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิ เฉลิมพระแท่นบรรจถรณ์

วันที่ 5 พฤษภาคม ช่วงเช้าจะเฉลิมพระปรมาภิไธย ขณะที่ช่วงเย็นเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

วันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้า

 

 


 

         ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีมติให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง