อยากให้โยมรู้ไว้ สังคมมันเปลี่ยนไปแล้ว!! "พระเล่นเฟซบุ๊คผิดไหม" ดาบ 2 คมในโลกโซเซียล ชาวพุทธควรจับตาดูกันแบบไหน เพื่อให้ดงขมิ้นสิ้นอลัชชี!!

Publish 2018-05-13 16:39:13


"บวชเป็นพระ เพื่อละกิเลส" ไม่ควรเล่นเฟซบุ๊ค

        คำกล่าวนี้ มักกล่าวโดยผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นพระ เมื่อไม่ได้บวชเป็นพระจึงไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจโลกของสมณะ ที่เดินทางไปพร้อมกับกาลเวลาและวิวัฒนนาการของความเป็นสมณะ

 

 

         คำกล่าวข้างต้น เป็นเพียง stereotype หรือภาพจำที่มีต่อ gender คือความคาดหวังต่อวิถีทางเพศ ที่ส่งต่อๆกันมาโดยไม่พิจารณาด้วยสัมปชัญญะ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพูดถึงผู้ชายจะนึกถึงอะไร ถ้าเป็นผู้หญิงจะนึกถึงอะไร ถ้าพูดถึงคนที่พ้นกรอบความชาย-หญิงตามที่จะนึกถึงได้ จะเป็นความผิดปกติที่ไม่อยู่ใน gender ที่ถูกรับรู้มา

 

  

           เรื่องของพระ วิถีของเพศสมณะก็เช่นกัน ปัจจุบันมันพัฒนาการมาพร้อมกับสังคม พร้อมกับยุคสมัย ทะลวงผ่าน gender มาถึงขั้นที่เรียกว่าเป็น sexuality วิถีทางเพศที่มีผลต่อการกำหนด life style ของพระ

 

 

           อย่ามากังวลต่อการใช้เฟซบุ๊คของพระกันเลย อย่างน้อยสุด การใช้เฟซบุ๊คของพระก็ทำให้พระเห็นวิถีชีวิตของสังคม เข้าใจวิธีคิดของคน ว่า เติบโตไปกับเทคโนโลยี มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้มากมาย แต่ยังไม่สามารถนำองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ ซึ่งตรงนี้แหละ พวกโยมจะได้รับประโยชน์จากพระที่ใช้เฟซบุ๊ค และนั่นคือ ประโยชน์ที่โยมได้รับจากพระที่ใช้เฟซบุ๊ค

 

  

         สิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายพึงระมัดระวัง เฝ้าจับตาดู และนำไปขบคิดมากกว่า พระที่เล่นเฟซบุ๊คก็คือ พระที่ขายของขลัง อวิชชาอาคม , ระบบศักดินาในการเติมโตของคณะปกครองสงฆ์ที่กำลังเป็นข้าราชการในรูปแบบพระ กำลังเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจที่ผิดต่อศิลธรรมของศาสนา น่าแปลกที่คณะปกครองสงฆ์ยิ่งเติบโตเพิ่มจำนวนมากมาย แต่สังคมกลับมีวิธีคิดที่ย่ำอยู่กับที่คือ วิธีคิดยังอยู่ในสังคมพุทธกาล

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟสบุ๊ค นักบวช ชาบู


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ