การทำบุญใส่บาตร ให้ได้อานิสงส์สูงสุด

ศาสนา
โดย ศักดิ์ศรี บุญรังศรี วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562
การทำบุญใส่บาตร ให้ได้อานิสงส์สูงสุด

เคล็ดทำบุญวันพระ เพื่อให้ได้รับอานิสงส์อย่างสูงสุด การทำบุญของพุทธศาสนิกชนที่ได้ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน และ การถวายของใส่บาตร เป็นการทำบุญที่สืบทอดกันมา มีพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าอะไรคือข้อห้าม ไม่สมควรใส่บาตรให้แกพระภิกษุ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลเสียแทนที่จะได้รับบุญกุศล

สิ่งของต้องห้ามอะไรบ้างที่ไม่ควรใส่บาตรพระ

 


1. ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื้อสด

     ไม่ควรใส่บาตร เนื่องจากตามพระวินัยของพระสงฆ์นั้น ไม่สามารถทำครัวหรือปรุงแต่งอาหารเองได้ ต้องฉันเฉพาะของที่ญาติโยมนำมาใส่บาตรถวายเท่านั้น พระท่านไม่สามารถเก็บไว้ข้ามวัน ถ้าจะถวายจึงควรเป็นของที่ฉันได้ทันที หรือถ้าหากต้องการถวายสิ่งของเหล่านี้ ก็ควรถวายให้กับวัดเพื่อเก็บเข้าโรงทานจะดีที่สุด

 

 

ข้าวสาร

 

เนื้อสด

2. เงิน

     สำหรับข้อนี้เชื่อว่าหลายคนทำผิดกันมาโดยตลอด ซึ่งความจริงแล้วเป็นสิ่งที่ห้ามโดยเด็ดขาด!! เนื่องจากผิดพระธรรมวินัย พระรับเงินนั้นถือว่าอาบัติทุกกรณี หรือสำหรับชาวพุทธที่อยากถวายปัจจัย ควรนำไปถวายกับวัดโดยตรง หรือหยอดตู้บริจาคค่าน้ำ ค่าไฟแทนก็ได้บุญเช่นกัน

 

เงิน

 

 

3. เนื้อต้องห้าม 10 ชนิด

     ข้อนี้อาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ เพราะบ้านเราไม่นิยมรับประทานกันอยู่แล้ว แต่สำหรับใครที่ชอบของแปลก ห้ามนำเนื้อเหล่านี้ไปถวายพระเด็ดขาด ได้แก่

1. เนื้อมนุษย์

2. เนื้อช้าง

3. เนื้อม้า

4. เนื้อสุนัข

5. เนื้องู

6. เนื้อราชสีห์

7. เนื้อเสือโคร่ง

8. เสือเหลือง

9. เสือดาว

10.เนื้อหมี

 

 

เนื้องู

 

 

เนื้อสุนัข

 


4. ผลธัญพืชที่มีเมล็ด

     สำหรับผลธัญพืชที่มีเมล็ด เราไม่ควรถวาย เพราะ ถือว่าเมล็ดนั้นยังสามารถที่จะให้กำเนิดชีวิตได้อยู่ ถ้าจะถวายต้องเอาเมล็ดออกก่อน หรือหั่นเป็นชิ้นพร้อมทาน

 

 

5. ของหวาน ของมัน

     ข้อนี้ไม่ได้ผิดธรรมวินัยอย่างใด แต่เนื่องจากพระสงฆ์ไม่ได้ทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานเยอะ จึงไม่ควรที่ถวายแกงกะทิมันๆ เนื้อสัตว์ติดมัน น้ำหวาน ของทอด อันเป็นที่มาของโรคภัยต่างๆ ทั้งเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด ฯลฯ อาจเป็นการให้โทษแก่พระสงฆ์ได้

 

 

ของมัน

 

 

คำถวายของใส่บาตร

อิทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิขูนัง นิยาเทมิ สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพานะปัจจะโย โหตุฯ

(ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานอันนี้ แด่พระสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลาย ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานด้วยเทอญ)

หรืออาจกล่าวเป็นภาษาไทยเวลาจบขันข้าวใส่บาตรดังนี้

ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว ถวายแต่พระพุทธ ถวายแต่พระธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ ตั้งจิตจำนง ตรงต่อพระนิพพาน เทอญฯ

 

 

ใส่บาตร

 

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล

https://horoscope.thaiza.com/

https://th.wikisource.org

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง