เป็นบุญยิ่งนัก! "ของเล่นส่วนพระองค์" ของ "ในหลวงรัชกาลที่ 9"

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
เป็นบุญยิ่งนัก! "ของเล่นส่วนพระองค์" ของ "ในหลวงรัชกาลที่ 9"

 

         ของเล่นกับเด็กมักเป็นของคู่กัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระองค์ท่านก็ทรงมีของเล่นเช่นกัน แต่ที่น่าประทับใจคือทรงริเริ่มประดิษฐ์ของเล่นด้วยฝีพระอัตถ์ของพระองค์เอง แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะภาพของของการเป็นนักประดิษฐ์ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์

 

 

          ของเล่นส่วนพระองค์นั้นไม่ได้แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆ มักจะเป็นของที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นมาเอง บ่อยครั้งที่สมเด็จย่าปล่อยให้พระองค์เล่นเพียงลำพัง เพื่อให้พัฒนาทักษะการเรียนรู้

 

 

 

ทรงเล่นเป็นช่างไม้

 

 

ทรงเล่นขุดดิน ขุดทราย

 

 

      พระองค์เอาสังกะสีมาตั้งไว้บนทางเดินคอนกรีตในที่โล่งๆ พระองค์เอาหนังสือพิมพ์ใส่ลงไปและจุดไฟด้วยไม้ขีดไฟ

 

พระองค์ทรงชอบเล่นไฟมากเป็นพิเศษ

 

 

เมื่อไฟติด พระองค์จะเต้นรอบๆ กองไฟ

 

พระองค์มักจะขุดคลองในดิน นำน้ำมาใส่ให้ไหลมาในคลอง

 

 

เก็บกิ่งไม้พุ่มไม้มาปลูกไว้ที่ริมคลองที่ขุดไว้

 


 

ของเล่นชิ้นนี้เป็นของเล่นที่พระองค์ทรงโปรดมาก จนต้องเอาไปด้วยเมื่อต้องไปต่างประเทศเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๔๗๖

 

 

พระองค์ทรงเล่นหีบไขลาน ซึ่งต้องไขเองและใช้กำลังมาก

 

บางวันพระองค์ท่านมักจะมาปูเสื่อเล่นเพียงพระองค์เดียว

 

 

พระองค์กำลังทรงเล่นรถอยู่พระองค์เดียว

 

          สมเด็จย่าทรงสอนพระองค์เสมอว่าให้รู้จักประหยัดอดออมไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือย ดังนั้นเรามักจะเห็นภาพพระองค์ท่านทรงเล่นกับสิ่งของรอบพระวรกาย บางครั้งก็ทรงเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่สมเด็จย่าทรงอนุญาตให้พระองค์เล่นจุดไฟ แต่จะทรงบอกวิธีในการเล่นที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย อีกทั้งพระองค์ยังทรงโปรดการเล่นจุดประทัด ดอกไม้ไฟ เพราะมีเสียงดังและสนุก

 

 

รถขนของในสวน พระองค์ก็ทรงนำมาเป็นของเล่น

 

รถขนของในสวน พระองค์ก็ทรงนำมาเป็นของเล่น

 

 

ของเล่นส่วนพระองค์เป็นของเล่นที่ธรรมดาไม่ได้เลิศหรูแต่อย่างใด

 

 

 

         จะเห็นว่าตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์สมเด็จย่าจะปล่อยให้เล่นได้อย่างอิสระ ทรงให้เล่นกับธรรมชาติ ต้นไม้ น้ำ ทรงเน้นให้เล่นกับธรรมชาติ กับของเล่นที่มีอยู่รอบๆ ตัว ซึ่งผลจากการเล่นคลุกดินคลุกทราย หรือได้ทำการทดลองกับธรรมชาติ ส่งผลให้พระองค์ทรงเป็นนักคิด นักพัฒนาความคิดและความสามารถ โดยไม่ทรงรู้องค์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือเจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์

                            Fb : Njoy Mylife

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง