กรมอุตุฯ ห่วงสุขภาพ 13-16 ม.ค. 62 หนาวเย็นปกคลุม ต่อเนื่อง !

ข่าว
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
กรมอุตุฯ ห่วงสุขภาพ 13-16 ม.ค. 62 หนาวเย็นปกคลุม ต่อเนื่อง !

ในช่วงวันที่ 13-16 ม.ค. 62 ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 ส่วนภาคใต้มีฝนน้อย ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

 

 

ภาคเหนือ    

ในช่วงวันที่ 11-16 ม.ค. 62 อากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส

สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

ในช่วงวันที่ 10-13 ม.ค. 62 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ในช่วงวันที่ 14-16 ม.ค. 62 อากาศเย็น และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคกลาง    

ในช่วงวันที่ 10-14 ม.ค. 62 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ในช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. 62 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหูมิจะลดลง 1-2 องศา

อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก    

ในช่วงวันที่ 10-14 ม.ค. 62 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร

ในช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. 62 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหูมิจะลดลง 1-2 องศา

อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร

 

 


ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)    

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วง
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่จังหวัดสุราฏษ์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)    

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ตลอดช่วง
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

ในช่วงวันที่ 10-14 ม.ค. 62 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ในช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. 62 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหูมิจะลดลงเล็กน้อย

อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง