ศักดิ์สิทธิ์กว่าที่คิด! คาถาเมตตา ประโยคสั้นๆท่องทุกวัน ให้ผลสมปรารถนาครอบจักรวาล

Book Tech
โดย ไญยิกา อธิคุปต์ธนวัฒ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ศักดิ์สิทธิ์กว่าที่คิด! คาถาเมตตา ประโยคสั้นๆท่องทุกวัน ให้ผลสมปรารถนาครอบจักรวาล

เรื่องคาถาอาคม เป็นเรื่องที่ผูกพันกับผู้คนมาช้านาน ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

ว่ากันว่า คาถานั้น หากจะนำไปใช้แล้วควรต้องตรวจสอบดูให้ดีๆก่อน เพราะบางคาถาครูบาอาจารย์ก็มีข้อห้ามเอาไว้หลายอย่าง และสงวนเพื่อไว้ใช้และสืบต่อกันเองในกลุ่มลูกศิษย์ลูกหา การจะนำมาใช้ให้ได้ผล ต้องผ่านการประสิทธิ์ประสาทพร และได้รับอนุญาตจากครูบาอาจารย์เจ้าของตำรับตำรานั้นๆ เสียก่อน

 

แต่ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ เป็นคาถาที่ถูกอนุญาตให้ใช้เป็นสาธารณะ ไม่มีภัยอันตราย  อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ภาวนาเป็นประจำ ได้ก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่จะใช้คาถาได้ดีก็จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลที่ดีเป็นที่ตั้ง การภาวนาคาถาก็ก่อให้เกิดสมาธิ เมื่อยกคำแปลขึ้นมาพิจารณาข้อธรรมต่างๆ ก็เกิดปัญญาตามมา นี่จึงเรียกว่าได้ผลจากการภาวนาอย่างแท้จริง

 

คาถาที่จะยกตัวอย่างขึ้นมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ “คาถาเมตตามหานิยม”

ซึ่งในเวลากาลต่อมา หลวงพ่อจรัญฯ ได้นำมาถ่ายทอด สอนให้ลูกศิษย์ท่านท่อง เป็นหลักหัวใจของการภาวนา และต่อท้ายบท 


“เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง” 

ใช้แผ่เมตตาให้ทุกสรรพสิ่ง ใช้ได้สารพัด ทั้งเวลาเจรจาค้าขาย ยามเดินทาง ยามเผชิญหน้ากับศัตรู ก็ช่วยให้รอดพ้นจากภยันอันตรายต่างๆ

นอกจากนี้ พระคาถาดังกล่าว ยังถือได้ว่าเป็นการแผ่เมตตา และอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดา มนุษย์ สัตว์ ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลาย ที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆ เวลาเราต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แปลกถิ่น ซึ่งจะช่วยให้เราได้รับความคุ้มครองนั่นเอง

 

คาถานี้ได้เผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง ปรากฏในหนังสือสวดมนต์ต่างๆ หลายคนนำไปใช้ภาวนาระหว่างการเดินทางปรากฎว่าเห็นผลจริง คือ แคล้วคลาดปลอดภัย บางคนที่ประสบอุบัติเหตุจากหนักก็กลายเป็นเบา เพราะหากไม่เกินอำนาจของกรรมแล้ว ก็เชื่อว่าอานุภาพของบทสวดคาถาต่างๆ จะช่วยบรรเทาได้

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง