ชื่อนี้มีที่มา!! เปิดตำนาน "ทุ่งใหญ่นเรศวร" ผืนป่าใหญ่ผืนสุดท้ายของไทย สุดลึกลับ...ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน!!!

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
ชื่อนี้มีที่มา!! เปิดตำนาน "ทุ่งใหญ่นเรศวร" ผืนป่าใหญ่ผืนสุดท้ายของไทย สุดลึกลับ...ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน!!!

 

           หากย้อนไปเมื่อ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ได้รับการประกาศให้เป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งนี้เมื่อปี ๒๕๐๘ นายประเสริฐ อยู่สำราญ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง ได้เห็นความสมบูรณ์ผืนป่าและมีการลักลอบล่าสัตว์กันมาก จึงทำหนังสือถึงกรมป่าไม้ให้กำหนดเขตดังกล่าวเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร มีความสำคัญมากจนได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ๒๕๓๔ จากแรงผลักดันที่สำคัญของ สืบ นาคะเสถียร เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และนักอนุรักษ์คนสำคัญของไทย

 

 

 

 

           ในอดีตทุ่งใหญ่นเรศวรแห่งนี้ แต่เดิมเคยเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาใช้เป็นฐานที่ตั้งสำคัญในการทำศึกสงคราม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ทรงใช้ สถานที่แห่งนี้ เป็นฐานที่มั่นเพื่อเตรียมการรบกับพม่าในสองครั้ง คือ ปี ๑๕๙๐ และปี ๑๖๐๕ จึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกกันว่า "ทุ่งใหญ่นเรศวร" ก็คือ ทุ่งหญ้าใหญ่ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พื้นที่ทุ่่งหญ้าสะวันนามักจะปราศจากสัตว์อยู่ อาศัย  ส่วนพื่นที่ภูเขาปกคลุมไปด้วยต้นไม้ก็ไม่เหมาะในการเพาะปลูก ปัจจุบัน ยังเป็นแหล่งเพาะเชื่อโรคมาเลเรียอยูและนั่นก็คือเหตุผลที่ป้องกันมนุษย์เข้ามา เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและป่ายังอยู่ในสภาพธรรมชาติ และเพราะเหตุนี้สัตว์ป่าทั้งหมดที่มักพบอยู่ในป่าในแถบเอเชียอาคเนย์ก็จะพบได้ในพื้นที่ป่าแห่งนี้ รวมทั้งสัตว์ป่าหายาก เช่น เสือ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแห่งนี้ได้รับการประกาศขึ้นในวันที่ ๒๔ เดือนเมษายน ปี ๒๕๑๗

 


 

          เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ห้วยขาแข้ง เมื่อรวมกันของทั้งสองพื้นที่ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรถือว่าเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ โดยมีพื้นที่ถึง ๖๒๒,๒๐๐๐ เฮกเตอร์ แม้ว่าเขตอนุรักษ์ทั้งสองแห่งจะมีหน่วยจัดการแตกต่างกัน ทั้งสองแหล่งก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดรโลกทั้งสองในปี ๑๙๙๑ จากองค์กรสหประชาชาติ

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.westernforest.org


เรื่องที่เกี่ยวข้อง