19 ตค.นี้ห้ามพลาด! งานนวราตรี ขจัดโรคภัย ขับไล่เสนียดจัญไร อัปมงคลให้พ้นตัว ต้องร่วมพิธี “ปามะพร้าว”

Book Tech
โดย วาคีทัตต์ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
19 ตค.นี้ห้ามพลาด! งานนวราตรี ขจัดโรคภัย ขับไล่เสนียดจัญไร อัปมงคลให้พ้นตัว ต้องร่วมพิธี “ปามะพร้าว”

สิ่งหนึ่งที่ผู้เคารพศรัทธในเทพเจ้าฮินดูต่างรอคอยที่จะมีส่วนร่วมในเทศกาลนวราตรีนอกเหนือไปจากการเข้าร่วมพิธีเพื่อรับพรจากขบวนแห่และขบวนราชรถที่ออกแห่ในงานนวราตรีในแต่ละปีแล้วก็คือการได้เข้าร่วมในพิธีกรรมสำคัญที่เพียงแค่ 1 ปีจะมีเพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้นโดยที่พิธีกรรมนี้จะเกิดขึ้นคั่นกลางก่อนที่ขบวนราชรถขบวนสุดท้ายอันเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี, พระแม่ศรีมหาลักษมีและพระแม่ศรีสรัสวดีจะเสด็จผ่านโดยพิธีกรรมที่ว่านี้ก้คือพิธีกรรม “ปามะพร้าว”

สำหรับใครที่มีโอกาสเคยเข้าร่วมในงานเทศกาลนวราตรีตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบงานคงจะพอทราบดีว่าพิธีกรรม “ปามะพร้าว” หรือทุ่มมะพร้าว” นั้นถือเป็นไฮไลท์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญของงานโดยผู้ที่เข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากจะปาลูกมะพร้าวลงบนถนนที่ราชรถจะผ่านให้แตกเพื่อให้น้ำมะพร้าวนั้นชุ่มชโลมถนนโดยในช่วงเวลานั้นเราเองจะได้ยินเสียงลูกมะพร้าวกระทบกับพื้นถนนเกิดเสียงดังเป็นอันมาก

                การปามะพร้าวลงสู่ถนนนั้นถือเป็นพิธีกรรมสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของชาวฮินดูที่พราหมณ์หรือนักบวชจะกระทำกันเมื่อคราวที่จะยาตราหรือนำพาเทวรูปออกสู่ท้องถนนโดยคนฮินดูนั้นมีความเชื่อกันว่าน้ำมะพร้าวนั้นเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ที่จะช่วยชำระล้างถนนหนทางที่เทพเจ้าจะเสด็จดำเนินผ่านซึ่งไม่ว่าจะเป็นพิธีเล็กที่กระทำกันในวัดหรือว่าเป็นพิธีใหญ่ๆ อย่างนวราตรีจึงจำเป็นที่จะต้องมีพิธีกรรมนี้เกิดขึ้น


ส่วนประชาชนคนทั่วไปที่เข้าร่วมในพิธีปามะพร้าวนั้นต่างมีความเชื่อกันว่าการปามะพร้าวลงพื้นถนนจะเป็นการปาทุกข์ ปาโศก โรคภัยทั้งหลายให้ออกจากตัวมิหนำซ้ำบางคนที่มาปามะพร้าวในพิธีดังกล่าวก็เพื่อต้องการแก้บนเพราะเนื่องมาจากว่าตนเองได้รับพรจากพระแม่ตามที่ตนเองประสงค์หรือแม้แต่มาปามะพร้าวเพื่อขอพรก็ยังมีซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจไม่น้อยครับเพราะมีคนจำนวนมากได้รับพรตามที่ตนเองประสงค์แถมโรคภัยไข้เจ็บยังหายลงและชีวิตยังดีขึ้นทันตาผ่านอุปสรรคเลวร้ายทั้งปวงไปได้ในที่สุด

                อย่างไรก็ตามพิธีกรรมการปามะพร้าวนั้นแม้ว่าจุดประสงค์ของทางวัดกับจุดประสงค์ของผู้ร่วมพิธีจะสวนทางกันอย่างชนิดที่เรียกว่าสุดโต่ง แต่ทว่าก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดร่วมที่ตรงกันทั้งในส่วนของผู้จัดงานและผู้ที่เข้าร่วมนั่นก็คือดวงใจที่หลอมรวมและความสามัคคีในการร่วมประกอบพิธีกรรมเพื่อให้ประเพณีนวราตรียังคงความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ไปตลอดกาลนาน

                สำหรับใครที่อยากเข้าร่วมพิธีปามะพร้าวในงานเทศกาบนวราตรีประจำปี 2561 นี้ก็สามารถเข้าร่วมได้ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 นี้ครับแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าก็เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของมนุษย์ธรรมดาๆ นี่เอง

ภาพ : readme.me

 

สนใจเรื่องราวดีๆ ของวาคีทัตต์และไม่พลาดการอัพเดทติดตามตามได้ที่

Twitter : @vaakiidhat

Facebook : วาคีทัตต์ เทวพรหมบุตร


เรื่องที่เกี่ยวข้อง