กรมอุตุ ลั่น 14-18 ฝนกลับมา กระหน่ำหนัก หลายพื้นที่ !

ข่าว
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กรมอุตุ ลั่น 14-18 ฝนกลับมา กระหน่ำหนัก หลายพื้นที่ !

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 12-13 ต.ค. 61 ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนลดลง สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 14-18 ต.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มียังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ข้อควรระวัง   

ข้อควรระวัง 

ในช่วงวันที่ 12 -13 ต.ค. 61 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 14 -18 ต.ค. 61 ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกด้วย

 

 

ภาคเหนือ    

ในช่วงวันที่ 12 -14 ต.ค. 61 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 15-18 ต.ค. 61 มีหมอกในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

ในช่วงวันที่ 13-18 ต.ค. 61 มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคกลาง    

ในช่วงวันที่ 12 -13 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 14-18 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก    

ในช่วงวันที่ 12 -13 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
ส่วนในช่วงวันที่ 14-18 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

 

 


ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)    

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 12 และ 17-18 ต.ค. 61
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)    

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

ในช่วงวันที่ 12-13 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 14-18 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก - กรมอุตุนิยมวิทยา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง