"ถึงไวขึ้น" รถตู้ขอเพิ่มความเร็วเป็น 110กม./ชม.

ข่าว
โดย นวพล ลือฤทธิ์ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
"ถึงไวขึ้น" รถตู้ขอเพิ่มความเร็วเป็น 110กม./ชม.

 

ในปัจจุบัน ระบบขนส่งสาธารณะ กลายเป็นส่วนสำคัญในการเดินทาง เพราะมีทั้งความสะดวก ลดปัญหาติดขัดของการจราจรเพราะคนจำนวนมากเลือกเดินทางไปในเส้นทางเดียวกันด้วยรถคนเดียว หากทุกคนนำรถส่วนตัวมาทั้งหมด การจราจรจะติดขัดอย่างมาก ทั้งนี้ บริการขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมแทบจะสูงสุดนั่นคือรถตู้

 

 

เพราะค่อนข้างมีเยอะ และจำนวนคนไม่เยอะมาก ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีความสะดวก แต่ในส่วนความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่บอกได้ยาก ขึ้นอยู่กับมาตฐานและสมรรถภาพของผู้ขับแต่ละคนด้วย 

 

 

 

โดยเหตุการณ์ตามข่าวคือตัวแทนสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ภาคอีสาน

 

 

ได้กล่าวขอไปยังทางกระทรวงคมนาคมเป็นจำนวนสองเรื่องด้วยกันนั่นคือ ยกเลิกระบบ GPS บนรถตู้ไม่ประจำทาง และ ขอให้ขนส่งยกเลิกการอายัดไม่ให้ต่อภาษี กรณีขับรถเร็วเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

 

ทั้งนี้ ยังให้ข้อต่อรองในเรื่อง GPS หากไม่สามารถทำตามคำขอได้จริงๆ ขอเพียงเปลี่ยนความเร็วไม่เกิน 90กม./ชม. เป็น 110กม./ชม.แทน

 

 


 

ทั้งนี้สาเหตุที่ขอการเพิ่มความเร็วนั้น พบว่า เมื่อต้องเดินทางไกลมากๆ การขับไม่เกิน 90กม./ชม. จะทำให้ถึงช้ามาก เป็นผลทำให้เกิดอาการเพลียทั้งผู้โดยสารเอง และคนขับ ซึ่งอาจส่งผมต่อสุขภาพและสมรรถภาพในการขับรถได้

 

 

หากปรับเป็น 110กม./ชม. จะทำให้ถึงไวขึ้นและ เป็นผลดีต่อผู้โดยสารด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ทางสมาพันธ์กล่าวว่าไม่ได้ใช้ความเร็ว110กม./ชม. ตลอดเวลา

 

 

แต่จะใช้เมื่อมีการแซง หรือช่วงถนนโล่งเท่านั้น จึงอยากให้ผู้โดยสารวางใจได้ถึงมาตการให้ความปลอดภัยของรถตู้

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง