เทคนิคโบราณ "ขอพรพระพิฆเนศ" ให้สำเร็จต้อง"กระซิบ"

ศาสนา
โดย นวพล ลือฤทธิ์ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เทคนิคโบราณ "ขอพรพระพิฆเนศ" ให้สำเร็จต้อง"กระซิบ"

 

พระคเณศ หรือที่ชาวไทยนิยมเรียกว่า พระพิฆเนศ,พระพิฆเณศวร หรือ พระคณปติ ทรงเป็นเทพในศาสนาฮินดู เป็นเทพแห่งความสำเร็จ รวมถึงทรงเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์ 

 

 

พระพิฆเนศเป็นพระโอรสของพระศิวะและพระปารวตี มีพระวรกายเป็นมนุษย์ มีพระเศียรเป็นช้าง ทุกคนเคารพนับถือพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็น "วิฆเนศ" นั่นคือ เจ้า (อิศ) แห่งอุปสรรค (วิฆณ) เพราะเจ้าแห่งอุปสรรคสามารถปลดปล่อยอุปสรรคได้ และยังหมายถึงทรงเป็นเทพแห่งความสำเร็จในทุกศาสตร์สรรพสิ่งหรือเทพแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง

 

 

เมื่อพิจารณาความหมายในทางสัญญะ พระวรกายที่อ้วนพีนั้นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ พระเศียรที่เป็นช้างหมายถึงทรงมีปัญญามาก พระเนตรที่เล็กคือสามารถมองแยกแยะสิ่งถูกผิด พระกรรณและพระนาสิกที่ใหญ่หมายถึงทรงมีสัมผัสพิจารณาที่ดีเลิศ พระพิฆเนศทรงมีหนูเป็นพระสหาย (บางก็ว่าเป็นพระพาหนะ) ซึ่งอาจเปรียบได้กับความคิดที่พุ่งพล่าน รวดเร็ว ดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีปัญญากำกับเป็นดั่งเจ้านายในใจตน

 

 

 

ด้วยบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพิฆเนศ จึงมีคนขอมาพรต่อพระองค์ท่านอยู่เสมอ เเต่จริงๆแล้วการจะขอพรกับองค์พระพิฆเนศให้สำเร็จนั้นต้องใช้วิธี "กระซิบ" เช่น ณ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีองค์พระพิฆเนศประดิษฐานอยู่ ทั้งนี้จะมีหนูมุสิกะเป็นบริวารของพระองค์ประดิษฐานอยู่ด้วยเสมอ

 

 

ให้เราทำการกระซิบไปที่หูหนูข้างหนึ่ง และเอามือปิดหูหนูอีกข้างหนึ่งไว้ จากนั้นจึงขอพร ความเชื่อนี้ มาจากชาวฮินดูที่ว่า หนูมุสิกะ จะำสารเหล่านี้ไปกราบทูลยังองค์พระพิฆเนศ และพระองค์จะทรงเมตตาและให้พรเรานั่นเอง 

 

 


 

ส่วนคาถาสั้นๆที่ท่านสามารถสวดในใจได้ตลอดทั้งวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้พระองค์อวยพรให้เราประสบความสำเร็จนั่นคือ "โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา"

 

 

พระองค์ชอบคนที่ทำความดี ซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทำงาน หากเราบูชาท่านเราควรจะปฎิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมเสมอ 

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่เคารพนับถือบูชาพระพิฆเนศประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการ

 

ที่มา : Mthai.com