บทที่5 อิทธิฤทธิ์ หายตัว มีในพุทธศาสนาหรือเปล่า! ธรรมที่ในหลวงมีพระราชปุจฉาต่อสมเด็จญาณฯ

Book Tech
โดย วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บทที่5 อิทธิฤทธิ์ หายตัว มีในพุทธศาสนาหรือเปล่า! ธรรมที่ในหลวงมีพระราชปุจฉาต่อสมเด็จญาณฯ

สิ่งที่แสดงความเป็น “พระธรรมราชา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ดีคือ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก่คณะบุคคลในโอกาสต่างๆ กัน  เนื้อหาในพระบรมราโชวาทนั้นสามารถบ่งบอกได้ว่า พระองค์ทรงมีความเข้าใจในธรรมอย่างลึกซึ้งเพียงใด 

 

 

จากบันทึกส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) บันทึกเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หนังสือ “ธรรมหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”, บรรณาธิการโดย รศ. สุเชาว์ พลอยชุม
 

ในบทที่แล้วได้กล่าวถึง เรื่อง "การทำสมาธิ" ที่พระองค์สนพระทัยและได้มีพระราชปุจฉาต่อสมเด็จญาณฯ

จากนั้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวต่างๆ ซึ่งมีบันทึกเรื่องราวพระราชปุฉา ของ ในหลวง ร.9 ไว้ดังนี้ 

 

อิทธิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

“หายตัว” เป็นจริง หรือเป็นการสะกดจิตไม่ให้เห็น ?

 

สมเด็จพระสังฆราช :

อาจเป็นการสะกดจิต  แต่การล่องหนทะลุกำแพงออกไป ถ้าเป็นจริงก็จะต้องทำตัวอย่างไรให้เล็ดลอดออกไปได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

มีในพระพุทธศาสนาหรือเปล่า ?

 

สมเด็จพระสังฆราช :

มีแสดงไว้ แต่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาโดยตรง  มีแสดงไว้ก่อนในตำรับทางพราหมณ์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

แต่มีแสดงไว้ในพระพุทธศาสนาด้วย


สมเด็จพระสังฆราช :

(ทูลรับพระราชดำรัส)

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

อยู่ในที่นี้แล้วสะกดจิตคนที่อยู่ในที่อื่นได้ไหม ?

 

สมเด็จพระสังฆราช :

เคยพบแต่ที่แสดงไว้ว่าอยู่ในที่เดียวกัน

 

...............................

บทสนทนาระหว่างในหลวงกับพระสงฆ์อริยเจ้าเหล่านั้น ทั้งพระราชปุจฉาที่ทรงถามและพระราชดำรัสที่ทรงตอบ หรือแม้แต่พระบรมราโชวาทที่ในหลวงพระราชทานให้แก่คณะบุคคลในโอกาสต่างๆ กันนั้น แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาอัจฉริยะที่แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงมีความเข้าพระทัยในพุทธธรรมอันลึกซึ้งอย่างแท้จริง

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง