10 จุดอ่อน ที่ทำคนตกงาน !

ข่าว
โดย นวพล ลือฤทธิ์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
10 จุดอ่อน ที่ทำคนตกงาน !

 

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ กล่าวถึง 10 จุดอ่อนของคนไทยที่ทำให้ตกงานกันเป็นล้าน

 

 

โดยท่านรับฟังความคิดเห็นจากนายเซ็ทซึโอกะอิอุจิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ(ญี่ปุ่น) ประจำประเทศไทย

 

 

ซึ่งเขากล่าวว่า ไทยอาจไม่ลงทุนอีกแล้ว สำหรับนักลงทุนญี่ปุ่น ซึ่งเหตุผลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่อย่างใด แต่อาจเป็นที่คนไทย เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้

 

อันดับแรก คือคนไทยมีสำนึกต่อสังคมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ ซึ่งเราเห็นหรือรับรู้ได้ว่า เป็นลักษณะ แก่งแย่ง และขาดจิตสำนึก

 

 

อันดับที่สอง คือล้าสมัยในการศึกษา ทั้งนี้ พบว่าโรงเรียนในประเทศไทยยังต้องการการพัฒนาอีกเยอะมาก ทั้งบุคลากร และทักษะภาษาต่างๆ ซึ่งสำคัญมากในปัจจุบัน

 

 

อันดับที่สาม คือคนไทยส่วนใหญ่ทำงานไร้การวางแผนอนาคต คือทำไปวันๆ ไม่มีเป้าหมายในชีวิต โดยพบว่ามีถึง 70 % ที่มีความคิดแบบนี้

 

 

อันดับที่สี่ คือการทำงานแบบขอให้เสร็จแต่ไร้ประสิทธิภาพ พบว่ามีผู้คนจำนวนมากโฟกัสที่งานเสร็จมากกว่า ผลลัพย์ของงานที่ต้องอาศัยความเคร่งครัดและเป็นระเบียบ ซึ่งทำให้ต่างชาติมองคนไทยในแง่ลบมากขึ้นในส่วนการทำงาน

 

 

อันดับที่ห้า คือการที่ความเจริญยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ พบว่า เกินครึ่งของประชากรยังคงมีชีวิตอยู่โดยขาดทักษะพื้นฐานหลายอย่าง ทั้งนี้ การกระจายความเจริญของคุณภาพชีวิตนั้นต้องใช้เวลา ซึ่งอาจจะเป็นก้าวที่ช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

 

 

 

 


 

อันดับที่หก คือกฎหมายไม่แข็งแรงพอ การเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงในสังคมไม่ถูกปราบปรามไปอย่างเด็ดขาดทำให้ขาดความน่าเชื่อจากนานาประเทศ

 

 

อันดับที่เจ็ด คือคนไทยบางส่วนมีนิสัยอิจฉาตาร้อน ด้วยประเทศของเรายังมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูง มีผู้ที่รวยมาก และรายได้น้อยมาก ปะปนอยู่ในสังคม การเกิดความอิจฉาย่อมเป็นเรื่องธรรมดา โดยต้องอาศัยการพัฒนาประเทศเพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่มีมากจนเกินไป

 

 

อันดับที่แปด คือหน่วยงานเอ็นจีโอค้านอย่างหนักเมื่อต้องขาดผลประโยชน์จำนวนมาก

 

 

อันดับที่เก้า คือทักษะการทำงานเป็นทีมยังคงไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ในสายตาของเวทีโลก เราจึงมีความน่าเชื่อถือในการจ้างงานน้อยกว่าหลายๆประเทศ

 

 

อันดับสุดท้าย คือทักษะการเลี้ยงลูกของพ่อแม่สมัยใหม่ เป็นความผิดพลาด ที่ป้อนทุกอย่างให้ลูกโดยที่พวกเขาแทบไม่ต้องขวนขวายอะไรเลย ซึ่งนั่นจะทำให้เด็กไร้ความอดทน และเลือกงาน คนไทยจึงตกงานจำนวนมาก

 

 

ขอขอบคุณที่มา : คุณวิกรม กรมดิษฐ์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง