ทำให้ถูกวิธี ในแต่ละวัน ! 9 วัน "กินเจ" เสริมโชค เสริมลาภ

ศาสนา
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ทำให้ถูกวิธี ในแต่ละวัน ! 9 วัน "กินเจ" เสริมโชค เสริมลาภ

เทศกาลกินเจ ในปี 2561 นี้ จะเริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. ถึง วันที่ 17 ต.ค. โดยจะเริ่มในวันที่ 1 เดือน 9 ตามปฎิทินจีน ของทุกปี 

โดยคำว่า "เจ" นั้น เป็นภาษาจีน ทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งมีความหมายว่า "อุโบสถ" หรือที่คนไทยพุทธทั่วไปรู้จักกันในนาม รักษาอุโบสถศีล หรือ รักษาศีล 8 นั่นเอง โดยในแต่ละวันนั้น จะมีพิธีกรรมต่างๆกันไป โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้...

 

 

วันที่ 1

แต่ละศาลเจ้า จะเริ่มการดูฤกษ์ ว่าจะเตรียมเชิญเทพเจ้ามาในเวลาใด ถึงจะดีที่สุด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ทำพิธีเกินเที่ยง และเมื่อเชิญเทพทั้ง 9 ลงค์ ลงมาเรียบร้อยก็จะเริ่มพิธีกินเจ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป

วันที่ 2

จะเริ่มมีการจุดธูปยักษ์ตามศาลเจ้าต่างๆ ตั้งเครื่องเซ่น และเผาไม้หอมต่างๆ เพื่อบูชาเทพเจ้าที่ลงปกป้องสิ่งชั่วร้ายต่างๆ รอบศาลเจ้าแต่ละแห่ง

 

 

วันที่ 3

จะต่อเนื่องจากวันที่ 2 คือหลังจากที่เชิญเทพเจ้ามาปกป้องศาลแล้วจะเริ่มมีทหารของเทพมาแสดงต่างๆ หรือที่เราเรียกกันว่า "ม้าทรง" โดยเชื่อกันว่าหากเรา กินเจ มาถึงวันที่ 3 แล้ว จะเริ่มมีความสะอาด ในกายและในใจแล้ว

วันที่ 4 - 6

ถือว่าเป็นวันไหว้เจ้าใหญ่ โดยประชาชนที่มีศิลสะอาดแล้ว จะเริ่มแห่มาไหว้เจ้า ตามศาลเจ้าต่างๆ วันนี้จึงเป็นวันที่คนเนืองแน่นที่สุด

 

 

 


วันที่ 7

วันนี้จะเริ่มขอโชคขอลาภ เริ่มจัดพิธีบูชาดวงดาว เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง รักษาอาการเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ โดยจะนิยมนำ เต่า ปลาไหล นก มาไหว้ในวันนี้

วันที่ 8

วันนี้จะเริ่มมีการลอยกระทง จะเหมือนกับประเพณีโบราณของไทย โดยมีความหมายเพื่อขอบคุณเจ้าแม่คงคาที่ให้เราได้ใช้น้ำ ดื่มน้ำที่สะอาด และให้สิ่งที่ไม่ดีลอยไปกับกระทง ดั่งเช่นประเพณีของไทย และพิธีแห่ต่างๆมักยิ่งใหญ่มากๆในวันนี้

 

 

วันที่ 9

ช่วงเช้ารุ่งจะมีพิธีทำทาน จะนิยมทำทานแก่ผีหรือวิญญาณที่ไม่มีญาติ ส่วนตอนกลางคืนก็จะมีพิธีแห่ขอบคุณเทพเจ้า ที่มาเฝ้าดูพวกเราในการถือศิลกินเจในครั้งนี้ บางที่จะมีการลอยพระกลางทะเล และสุดท้ายก็จะดับโคมไฟที่จุดไว้ตลอดการกินเจ ก็จะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมด

 

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง