Book Tech

บทที่ 22 ความสบายพระทัยของในหลวงร.9 กับ "ศีล 2ข้อ" ที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำถวายธรรม

2018-10-17 17:26:35

บทสนทนาธรรมอันลึกซึ้ง ที่ในหลวง ร.9 มีพระราชปุจฉา และวิสัชนาถวายโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ


บทที่ 21 "ผมจะต้องเหน็ดเหนื่อยมาก ไม่มีโอกาสหายความเหน็ดเหนื่อยเลย" ในหลวง ร.9 สนทนาธรรม "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ"

2018-10-17 16:49:28

พระเมตตาของในหลวง ร.9 ทรงสนทนาธรรมเรื่องศีลธรรมและความสงบสุขของบ้านเมือง กับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
บทที่20 พระเมตตาของในหลวง ร.9 ทรงมีพระประสงค์ใช้หลักศาสนาแก้ปัญหาความแตกแยกและผู้ก่อการร้าย

2018-10-16 18:14:51

เราไม่ต้องการความแตกแยก  เราต้องการสามัคคี  การสร้างสถานที่ให้มีความโอ่โถงสวยสดงดงามก็เพื่อจะเป็นกำลังใจแก่บรรดาพุทธบริษัทหรือประชาชนชาวไทย และถือว่ามีความสามัคคีซึ่งกันและกัน


บทที่ 19 คิดเรื่องตายเป็นประโยชน์หรือโทษ! บทสนทนาธรรม ในหลวง ร.9 พระราชปุจฉาต่อหลวงพ่อสมชาย

2018-10-16 17:52:03

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรม ระหว่าง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย


ตอนที่ 10 ทรงรู้สึกร่วมกันกับคนไทยทั้งประเทศ! รำลึกหยาดน้ำตา และพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ 10

2018-10-15 21:15:26

บันทึกหยาดน้ำตา...ตุลาวิปโยค ย้อนรอยช่วงเวลาแห่งความวิปโยคของปวงชนชาวไทย


บทที่ 18 หลวงพ่อไม่ต้องเกรงใจว่าเป็นพระราชา! ไม่เคยถือพระองค์ ทรงเรียบง่ายและสนพระทัยเรื่องการปฏิบัติธรรมจริงจัง

2018-10-15 20:00:32

ที่หลวงพ่อว่า มีศีลบริสุทธิ์ ชาติก่อนทำบุญไว้มาก  อยากทราบว่า ผมเกิดเป็นอะไร ได้ทำอะไรไว้บ้าง จึงได้มาเป็นอย่างนี้ ?บทที่17 มีเวลาปฏิบัติธรรมน้อย ภารกิจมาก ทำอย่างไรให้ได้ผลไว! ในหลวง ร.9 ถาม หลวงพ่อเกษมถวายธรรมตอบ

2018-10-15 19:45:05

การปฏิบัติธรรม สั้นๆ ทำได้ไหม หลวงพ่อเกษม ถวายวิสัชนาแด่ ในหลวง ร.9ตอนที่ 9 เสด็จมาทั้งประชวร! สมเด็จพระเทพฯ ในริ้วขบวนฯ วันซ้อมใหญ่ เรื่องที่คนทั่วไปไม่รู้

2018-10-15 00:50:00

บันทึกหยาดน้ำตา...ตุลาวิปโยค ย้อนรอยช่วงเวลาแห่งความวิปโยคของปวงชนชาวไทยบทที่15 เดรัจฉานมาเกิดเป็นคนได้ไหม คนใจเดรัจฉาน ดูตรงไหน "บทสนทนาธรรม" พระราชินี กับหลวงปู่ฝั้น

2018-10-14 19:30:59

ในคราวเดียวกันนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่ฝั้น ตรัสถามหลวงปู่ฝั้น เรื่องเดรัจฉานเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือไม่


บทที่14 ทรงห่วงใยแต่ราษฎร! แม้สนทนาธรรมกับหลวงปู่ฝั้น ก็ทรงถามแต่เรื่องทุกข์สุขของคนไทย

2018-10-14 17:41:33

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรม ระหว่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร