ข่าวในพระราชสำนัก
ย้อนรอย
History
ประวัติศาสตร์
History
ประวัติศาสตร์
ตำนาน ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร วีรสตรีปกป้องเมืองถลาง
ท้าวเทพกระษัตรี และ ท้าวศรีสุนทร เป็นวีรสตรีไทย ที่ป้องกันเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกได้ในสงครามเก้าทัพ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท้าวเทพกระษัตรี มีชื่อเดิมว่า ท่านผู้หญิงจัน ท้าวศรีสุนทร เป็นน้องมีชื่อเดิมว่า คุณมุก ทั้งสองเป็นบุตรีของจอมรั้งเจ้าเมืองถลาง
22 พ.ค. 62 16.58 น. แชร์
พญาครุฑ สัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ ที่มา ตราแผ่นดินของไทย
ตราแผ่นดินของไทย คือตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ เทพพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพ โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่หลัง พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็นต้นมา แต่มาใช้อย่างเต็มที่แทนตราแผ่นดินเดิมทั้งหมดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓
22 พ.ค. 62 12.42 น. แชร์
น้อมรำลึก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รักแท้หนึ่งเดียวในรัชกาลที่ 7
เนื่องในวันที่ 22 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เป็นพระอัครมเหสีเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมเหสีพระองค์แรกตามแบบยุโรปและระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย หลังจากพระราชสวามีสละราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2477 พระองค์ประทับอยู่ประเทศอังกฤษจวบจนพระราชสวามีเสด็จสวรรคต และเสด็จนิวัตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2492 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลในขณะนั้น
22 พ.ค. 62 12.00 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
โหลดเพิ่ม