tnews_1486015506_5908.jpg

"โอ้! บุญหนา เจ้าได้อนาคามีแล้วนี่..." หลวงปู่หลอดยืนยันกับหลวงตาบุญหนาว่าสำเร็จธรรมอนาคามีเลยชี้ทางนิพานให้

ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ http://www.partiharn.com/
กลุ่มข่าว /
“โอ้! บุญหนา เจ้าได้อนาคามีแล้วนี่...” หลวงปู่หลอดยืนยันกับหลวงตาบุญหนาว่าสำเร็จธรรมอนาคามีเลยชี้ทางนิพานให้

ประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๐ หลวงตาบุญหนาได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ พร้อมพระอาจารย์อุทัย สิริธโร ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ (เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา) ครั้งนั้นท่านทั้งสองได้เข้ากราบนมัสการหลวงปู่หลอด ปโมทิโต แห่งวัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) กรุงเทพฯ เมื่อได้พบกับหลวงปู่หลอดแล้ว พระอาจารย์อุทัย ได้ถามถึงสุขภาพของหลวงปู่หลอด และได้ถามหลวงปู่หลอดว่า

“จำได้ไหม ผู้หัวหงอกๆ นี่นั่งอยู่ข้างหน้านี้แม่นไผ”

หลวงปู่หลอดตอบว่า “จื่อบ่ได้ (จำไม่ได้)”

หลวงตาบุญหนาจึงขยับเข้าไปใกล้ๆ แล้วเรียนหลวงปู่หลอดว่า

“นี่! เณรหนาข้าน้อย เณรหนาปู่อ่อน”

หลวงปู่หลอดได้ยินดังนั้นจึงอุทานขึ้นว่า “โอ้! เจ้ายังบ่ตายติบุญหนา”

พระอาจารย์อุทัย จึงกราบเรียนหลวงปู่หลอดว่า “อาจารย์บุญหนามีแนวสิถามหลวงปู่ ข้าน้อย”

พระอาจารย์อุทัยพร้อมทั้งลูกศิษย์ของหลวงปู่หลอดก็ออกจากห้อง เพื่อให้พระอาจารย์ทั้งสองได้สนทนากันโดยลำพัง อย่างไรก็ตามลูกศิษย์ของหลวงปู่หลอดคนหนึ่งลืมของไว้ จึงกลับเข้าไปในห้องพักของหลวงปู่หลอด และ ได้ยินพระอาจารย์ทั้งสองสนทนากันว่า...หลวงตาบุญหนา “หลวงปู่ ผมมีข้อสงสัยจะถาม ภาวนาครั้งใดติดอยู่ตรงนี้ทุกที พอจิตสงบ ก็เกิดนิมิตว่า กำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลสาบหรือมหาสมุทร แต่มองไปทางฝั่งโน้นเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เป็นแก้วใสสุกสว่าง แสงทองระยิบระยับ พอว่ายไปถึงฝั่งตั้งใจจะขึ้นไปกราบพระ แล้วก็เดินออกหลังพระประธานไป..”

หลวงปู่หลอด “นั่นล่ะ พระนิพพาน

หลวงตาบุญหนา “กำลังจะปีนขึ้นตลิ่ง ได้ยินเสียงญาติโยมหลายคนร้องเรียก “หลวงตาๆ ๆ อย่าทิ้งข้าน้อยไป กลับมาก่อน อย่าทิ้งข้าน้อยไป” จึงตัดสินใจลงน้ำว่ายกลับมาที่เดิม ภาวนากี่ครั้งๆ ก็วนอยู่ที่เก่า ไม่ไปไหน วนอยู่วันยังค่ำ”

หลวงปู่หลอด “โอ้! บุญหนา เจ้าได้อนาคามีแล้วนี่... ลูกศิษย์น่ะ วางเด้อ อย่าไปแบกลูกศิษย์ไว้ แบกขะเจ้าหลาย ไปนิพพานบ่ได้ เมตตาให้เมตตา อัปปมัญญา เป็นธรรมของพระอริยเจ้า เมตตาพรหมวิหารไปนิพพานไม่ได้นะ พิจารณาอัปปมัญญานะ วางนะลูกศิษย์ อัปปมัญญานะ ไม่ใช่พรหมวิหาร พิจารณานะ”

...หลังจากที่หลวงตากลับจากกรุงเทพฯ คราวนั้น สังเกตได้ว่าท่านเพียรภาวนาเดินจงกรมทั้งกลางวันและกลางคืน และ ท่านจะออกห่างจากญาติโยม หากญาติโยมเข้ามากราบนมัสการ ท่านก็ให้กราบแล้วกลับไป....ทำไมพระโสดาบันไม่เข้าพระนิพพานทันที หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ท่านได้อธิบายไว้ว่า

ผู้ที่สำเร็จพระโสดาบัน มีบารมีที่จะสำเร็จอรหันต์ได้ทุกองค์ แต่ที่เข้าพระนิพพานไม่ได้ มันข้องอยู่อย่างหนึ่ง การตั้งปณิธาน ปรารถนาว่าจะเป็นอะไร เช่นอย่าง

พระนางสิริมหามายา ปรารถนาเป็นพระมารดาพระพุทธเจ้าครบ ๕ พระองค์ ก็ต้องรอเป็นพระมารดาของพระศรีอาริย์

นางวิสาขาหรือนาถบิณฑิกคฤหบดี ก็ปรารถนาเป็นอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ครบ ๕ พระองค์ ต้องรออุปัฏฐากพระศรีอาริย์ แล้วจึงจะสำเร็จพระนิพพาน

องค์อื่นๆ ที่ไม่สำเร็จก็เช่นเดียวกัน ท่านมีปณิธานความปรารถนาร่วมกับใครสักคนใดคนหนึ่งเอาไว้ ว่าจะต้องร่วมกันไปถึงโน่นถึงนี่ อะไรทำนองนี้

ท่านเหล่านี้ (พระนางสิริมหามายา นางวิสาขา อนาถบิณฑิกคฤหบดี) ได้พระโสดาบันมาตั้งแต่เป็นพระมารดาหรืออุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในภัทรกัปนี้

#ที่มา - ธมฺทินฺโนวาท หลวงตาบุญหนา ธมฺมทินฺโน

           - สว่าง พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

          เพจ เกร็ดธรรมะ ประวัติ พระกรรมฐาน

ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง