ราชวงศ์

เป็นบุญตา! ภาพหาชมยาก ลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระนาม "ภูมิพลอดุลเดช" ให้กับในหลวง ร.๙

2018-08-20 14:47:38

เป็นบุญตา! ภาพหาชมยาก ลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระนาม "ภูมิพลอดุลเดช" ให้กับในหลวง ร.๙


คุณหมอสงสัย ! ทำไม ในหลวง ร.9 จึงทรงไว้พระทัยพยาบาลมากที่สุด

2018-08-20 13:18:19

คุณหมอสงสัย ! ทำไม ในหลวง ร.9 จึงทรงไว้พระทัยพยาบาลมากที่สุด


แสนจะเรียบง่าย! พระกระยาหารโปรดของ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙"

2018-08-20 13:15:40

แสนจะเรียบง่าย! พระกระยาหารโปรดของ ในหลวง ร.๙


สำนักพระราชวัง แถลง..สมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2018-08-20 08:50:25

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ประจักษ์พระบารมีกันทั้ง รพ.! เมื่อในหลวงร.๙ เสด็จมาเยี่ยม สมเด็จญาณฯ คราวประชวรหนัก

2018-08-19 18:54:39

เมื่อครั้งสมเด็จญาณฯ ประชวรหนัก จนแพทย์ถอดใจ เมื่อในหลวงร.๙ เสด็จมาเยี่ยม พระกำลังกลับฟื้นคืนอย่างอัศจรรย์


หัวใจระทึก!! เสียงเรียก.."พี่ใหญ่ พี่ใหญ่" ที่ทุกคนถึงกับต้องหยุดฟังกับเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน

2018-08-19 00:57:27

เมื่อได้รับวิทยุสื่อสารจาก "เดโชชัย ๑" เสียงเรียก.."พี่ใหญ่ พี่ใหญ่" ทุกคนถึงกับหยุดฟังหัวใจระทึกกับเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน


โทรศัพท์มือถือ ในพระมหากษัตริย์ ร.9

2018-08-18 17:10:52

โทรศัพท์มือถือ ในพระมหากษัตริย์ ร.9


ประทับใจมิรู้ลืม ! พ่อหลวง ร.9 กับ เข็มที่แฟนให้

2018-08-18 16:50:39

ประทับใจมิรู้ลืม ! พ่อหลวง ร.9 กับ เข็มที่แฟนให้


บ้านหลังแรกในสวิตเซอร์แลนด์! เผยภาพที่ประทับแรกของในหลวง ร.9 ที่แสนเรียบง่าย ณ เมืองโลซานน์

2018-08-18 11:27:09

บ้านหลังแรกในสวิตเซอร์แลนด์! เผยภาพที่ประทับแรกของในหลวง ร.9 ที่แสนเรียบง่าย ณ เมืองโลซานน์



เป็นบุญตายิ่งนัก! เผยภาพต้นฉบับที่ปรากฎอยู่บนธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบแรกที่ใช้ในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๓๕

2018-08-18 09:52:41

เผยภาพต้นฉบับที่ปรากฎอยู่บนธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๔ แบบแรกที่ใช้ในประเทศไทย


ชื่อนี้ มีความหมาย ! เจิ้งกู้ พระนามจีน ในหลวง ร.9

2018-08-17 15:02:11

ชื่อนี้ มีความหมาย ! เจิ้งกู้ พระนามจีน ในหลวง ร.9


คิดถึงสุดหัวใจ.. ย้อนชมภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เมื่อครั้งในหลวง ร.๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จประพาส หาดสมิหลา

2018-08-17 14:57:06

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เมื่อครั้งในหลวง ร.๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จประพาส หาดสมิหลา


เป็นบุญตา ! ภาพถ่ายในหลวง ร.9 ที่ไม่เคยถูกเผยแพร่

2018-08-17 14:18:18

เป็นบุญตา ! ภาพถ่ายในหลวง ร.9 ที่ไม่เคยถูกเผยแพร่


ใครยังตั้งตัวไม่ได้ต้องอ่าน! "กษัตริย์นักออม" แรงบันดาลใจของพสกนิกร ทรงเคยยืนยันไว้ "๕ สตางค์ก็ตั้งตัวได้"

2018-08-17 10:40:07

๕ สตางค์นี้ตั้งตัวได้!! ยอดกษัตริย์นักออม เมื่อในหลวง ทรงเล่นเป็นคนขับรถ ในวังสวนจิตรฯ เก็บค่าโดยสาร ๕ สตางค์